epävarmuus mahdollisuutena
Share on facebook
Share on print
Share on email

Epävarmuus mahdollisuutena

Yrittäjäominaisuuksiin luetaan kyky sietää epävarmuutta, kestää painetta ja ottaa riskejä. Epävarmuus kahlitsee toistamaan samoja toimintatapoja päivästä toiseen. Osa meistä on synnynnäisesti turvallisuushakuisia, osa elämyshakuisia. Elämyshakuinen nauttii myllerryksistä, turvallisuushakuinen vastustaa niitä. Kun epävarmuus iskee, alamme vaistomaisesti vertailla itseämme muihin. Selviänkö minä? Miksi minä en jaksa, kun muut jaksavat?

Oletko turvallisuushakuinen vai etsitkö elämyksiä?

 

Omalta mukavuusalueelta ei yleensä lähdetä kuin pakon edessä. Turvallisuushakuisuus (Harm Avoidance – harmien ja riskien välttely) voi olla suuri este muutokselle. Vaikka muutos onkin usein pelottava asia, se on silti aina myös mahdollisuus.

Uskallus ja hallittu riskinotto ovat kuitenkin tehokkaampia sopeutumiskeinoja kuin riskien välttely. Omalla mukavuusalueella pysytteleminen on turhaa, sillä turvallisuus on pelkkä illuusio. Elämyshakuisuus (Novelty Seeking – uuden tavoittelu) ei silti ole pelkästään positiivinen ominaisuus. Jokaisella on temperamenttitekijöistä riippuen luontainen toimintatyylinsä.

Lue lisää täältä

Kun löydämme oman selviytymisstrategiamme ja luotamme kykyihimme, jaksamme paremmin ja koemme helpommin aitoa työniloa myös vaativissa muutoksissa. Vastuunotto omista valinnoista auttaa meitä myös sietämään riskejä, joilta kukaan meistä ei ole turvassa. Epävarmuus kuuluu elämään, joten sen kanssa on paras oppia elämään.

Kiinnostuneille tiedoksi:  Tri C. Robert Cloningerin (1993) TCI-mittarin 4 eri temperamenttipiirrettä ja 3 luonteenpiirrettä löytyvät täältä

Epävarmuus on arkipäivää

 

Nykypäivän työelämää sekä yrittäjyyttä kuvaa epävarmuus ja vaihtuvuus. Työtehtävät, työajat ja työstä saatavat tulot pirstaloituvat useiksi eri puroksi, joiden hallitseminen voi tuntua haastavalta. Asiaa voi kuitenkin pyrkiä ajattelemaan myös mahdollisuutena.

Maailma on täynnä mahdollisuuksia, mutta haasteena on, miten pystyy sietämään epävarmuutta. Epävarmuuden voi myös nähdä mahdollisuutena: kun tekee valinnan, sen ei tarvitse olla lopullinen.

Meillä kaikilla on epävarmoja hetkiä ja kausia. Aina ei voi tietää, mitä haluaa tai miten pitäisi toimia.Epävarmuuden sietäminen sisältyy kasvamiseen ihmisenä. Ilman riskejä muutosta ei voi tapahtua.

Epävarmuudesta voi olla myös paljon hyötyä. Se auttaa löytämään ratkaisuja, koska tunnetta ei halua kokea liian usein. Epävarmuuden tunne voi olla hyödyksi myös itsekriittisyydessä ja auttaa näkemään omat vahvuudet ja heikkoudet. Näistä voi löytää avaimet kehittymiseen.

Epävarmuuden myötä syntynyt kehitys voi myös auttaa sietämään tai hallitsemaan epävarmuutta. Epävarmuutta ei tarvitse kieltää omana heikkoutena, vaan sille voi antaa aikaa ja hyväksyntää. Epävarmuus voi myös suojata tyhmänrohkeilta päätöksiltä ja näin kääntyä positiiviseksi punnitsemiseksi.

Muutosvastarinta

 

Muutos on sekä myönteisiä että kielteisiä tunteita herät­tävä yksilöllinen kokemus. Muutos on uuden luomista, epäjatkuvuutta, tuttujen ja turvallisten suhteiden ja järjestelmien tuhoutumista. Muutos on hyppäys tuntemattomaan. On vii­sasta suhtautua varauksellisesti sellaiseen muutokseen, josta ei tiedä tarpeeksi. Pelolla ja varauksellisuudella on elämää suojaava tehtävä.

Muutosvastarinta on luonnollinen osa ihmisten käyttäyty­mistä. Olemassa oleva tilanne koetaan usein turvalliseksi ja puolustamisen arvoiseksi. Muutos on luopumista ja aiheut­taa siten myös surua tai haikeutta. Useimmat meistä pelkäävät, mutta samalla myös odottavat muutosta ja sen tuomaa mahdollisuutta parempaan työn ja elämän hallintaan.

Ihminen kokee turvattomuutta, kun muutoksia tapahtuu liikaa, monella tasolla ja liian nopeasti. Muutosvastarintaa vähentää tunne ja tietoisuus siitä, että pystyy itse vaikuttamaan muutoksen toteutukseen. Muutostilanteessa kannattaakin keskittyä niihin tekijöihin, joihin itse voi vaikuttaa. Oma, henkilökohtainen toimintasuunnitelma, helpottaa muutosprosessin läpikäymistä.

Muutos- sana sisältää ajatuksen siitä, jokin asia olisi pysyvää, sitten se muuttuu ja muutoksen jälkeen siitä tulee jälleen pysyvää. Nykypäivän tilanne työelämässä on aivan toisenlainen, jatkuva muutos kuvaa monen elämää paremmin. Meillä on entistä enemmän tarvetta niille taidoille, jotka korostuvat silloin, kun ympä­ristö muuttuu.

Unelmat syntyvät pienestä haaveesta ja monien mutkien kautta edenneestä työstä. Onnistujat ovat voineet hävitä monta kertaa, he ovat kokeneet tylsyyden, tyhjyyden ja epävarmuuden, mutta silti päättäneet sitten yrittää vielä kerran.

Me autamme sinua arjessa ja muutostilanteissa, pyydä apua ja käytä asiantuntijaa.

Löydät meidät täältä.

 

Tilaa uusimmat jutut sähköpostiisi

Piditkö jutuista? Jaa myös muille ja käy tykkäämässä, kiitos!

Share on facebook
Share on print
Share on email

Lisää mielenkiintoista luettavaa

Paranna yrityksen kannattavuutta kassavirtalaskelman avulla

Paranna yrityksen kannattavuutta kassavirtalaskelman avulla

Yritystoiminnassa tarvitaan rahaa. Yrityksen kannattavuutta arvioidaan analysoimalla liiketulosta ja katteita, jotka lasketaan tilinpäätöstietojen perusteella. Ne kertovat menneestä tilanteesta. Menneisyyden analysoinnin sijaan tärkeintä on kuitenkin se, että yrityksen kassassa on aina riittävästi rahaa. Jos rahat loppuvat, eikä velkoja pystytä maksamaan, tulee

Lue lisää »
osaava työvoima

Osaava työvoima vauhdittaa yrityksen kasvua

Yrityksen kasvuun vaikuttavat monet asiat, joista suurimpana pidetään yleensä rahoitusta. Kasvun onnistumiseen vaikuttaa kuitenkin myös toinen iso osa-alue, johon panostamalla yritys voi vauhdittaa kasvuaan entistä tehokkaammin. Tämä osa-alue on osaava työvoima. Monilla aloilla yritysten kasvumahdollisuuksia rajoittaa pula alan asiantuntijoista ja

Lue lisää »
Vieritä ylös