kehittäminen
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on pinterest
Share on print

Kehitä yritystä kokonaisuutena

Yritystoimintaa voi verrata monella tasolla urheiluun. Pienyrittäjille yrittäjyys on tapa työllistää itsensä, harjoittaa omaa ammattiaan ja toisinaan, ainoa keino elannon hankkimiseen. Pienenkin yrittäjän menestyminen edellyttää liiketoiminnan jatkuvaa kehittämistä, oppimista, harjoittelua ja kovaa työtä. Yritystä on kehitettävä kokonaisuutena.

Urheilija tekee tulosta, kun hän on hyvässä kunnossa. Kunnon heiketessä tuloksetkin huonontuvat. Urheilua voi harrastaa vain omaksi ilokseen tai sitten kilpailla tosissaan ja tavoitteellisesti. Urheilussa laaditaan pitkän tähtäimen tavoitteet ja välitavoitteet lopullisen unelman saavuttamiseksi.

Yritys tekee strategista kehittämistyötä ja luo unelman/vision toteuttamiseksi toimintamallin. Sen mitä voi unelmoida, voi myös toteuttaa! Tunnistamalla kilpailuetu, omat vahvuudet ja heikkoudet osataan kehittää oikeita asioita oikeaan aikaan. Yrityksen pitää tietää oma asema markkinoilla ja se, mihin kilpailijat ovat panostamassa.

Urheilussa laaditaan kilpailukaudeksi harjoitusohjelma ja päivittäiset harjoitukset. Harjoittelu pitkäjänteisesti arjen tekemisen ohella on tärkeää. Yrittäjän pidempi harjoitusjakso voisi olla tilikausi tai neljännesvuosi, ne kuuluisat kvartaalit. Tulosten seuraaminen ”harjoituskaudella” antaa mahdollisuuden nopeisiin korjausliikkeisiin, jotta ei kuluteta energiaa vääriin asioihin.

Kokonaisvaltaista tekemistä

Työelämässä ja yrittämisessä vaaditaan hyviä tuloksia kiinnittämättä huomiota yrittäjän kokonaisvaltaiseen tilanteeseen. Yrittäjän jaksamisongelmia korjaavat toimenpiteet liittyvät lähinnä fyysiseen kuntoon, vaikka henkinen puoli on vähintään yhtä tärkeä. Liiketoiminnan menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokonaisvaltaista kehittämistä ennakoivasti.
Urheilussa kokonaisvaltaisuus tarkoittaa, että kilpailijan nopeus, kestävyys, vahvuus, tekniset ominaisuudet, lepo, ravinto, henkinen kunto, talous ovat kunnossa ja tasapainossa.

Yritystoiminnassa ilmenevät ongelmat ratkeavat ainoastaan toimintaa ja asenteita parantamalla. Myyntiin ja markkinointiin panostaminen tai brändin kirkastaminen eivät auta, jos toiminnan ytimessä on jotain perustavalla tavalla korjausta vailla. Uusien asiakkaiden hankinta, myynnin aktivointi tai uusien ideoiden edistäminen on hukkaan heitettyä työtä, jos yrityksen hinnoittelu, tuotteet, prosessit tai johtaminen eivät ole kunnossa. Tasapainoisessa kokonaistilanteessa kaikkien asioiden hoitaminen on helpompaa.

Tehosta ajankäyttöä

Kehittäminen, opiskelu ja harjoittelu vaativat resursseja, joista aikaa ei tunnu löytyvän. Nopein tapa lisätä resursseja on vähentää sähläystä ja turhaa työtä. Oman ajankäytön pohtimiseen ja työn sujuvuuden kehittämiseen pitää ottaa aikaa säännöllisesti. Omaa osaamista ja tekemistä on kehitettävä pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Parhaat tulokset saadaan, kun teoreettista tietoa ja kokemustietoa yhdistetään toisiinsa. Myös mentorointi ja valmennus ovat avuksi oman työn kehittämisessä. Jokaisen on otettava vastuu omasta elämästä, työstä ja osaamisestaan. On myös huolehdittava fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta kunnosta.

Jatkuvaa kehitystä

Yritys joka ei kehity, ei ole kiinnostava asiakkaiden silmissä ja markkinoilla. Paikalleen pysähtynyt yritys taantuu ja kilpailijat juoksevat ohi. Menestyvässä liiketoiminnassa, kuten huippu-urheilussakin, on tärkeää, että toiminnan yrityksen kehittämisen apuna on valmentaja, joka kehittää toimintaa kokonaisvaltaisesti. Osaava ja kokenut valmentaja pystyy tarjoamaan parhaan avun ja asiantuntemuksen unelmien saavuttamiseksi. Hyvä valmentaja tuo yritykseen innostusta, positiivista energiaa ja liiketoimintaosaamista mitoitettuna yrityksen resursseihin ja tarpeisiin. Tutustu valmentajiimme täällä.

 

Lataa heti PIKAOPAS MENESTYKSEEN

Opas auttaa sinua kehittämään osaamistasi liiketoiminnan hoitamisessa tuloksellisempaan suuntaan.

Tilaa uusimmat jutut sähköpostiisi

Haluatko tietää lisää?

Olemme koonneet lukijoidemme suosituimmat kysymykset vastauksineen yksiin kansiin käteväksi vinkkivihkoksi!

Piditkö jutuista? Jaa myös muille ja käy tykkäämässä, kiitos!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Lisää mielenkiintoista luettavaa

yrittäjän identiteetti

Yrittäjän identiteetti – Yrittäjän työkyky, itsensä kehittäminen

Tärkein instrumentti yrittäjyydessä on ihminen itse. On ymmärrettävä yrittäjyyden olemusta ja sitä, minkälaiseen maailmankuvaan ja ihmiskäsitykseen se perustuu. Erään määritelmän mukaan yrittäjyyden olemus merkitsee kykyä elää päivästä toiseen monimutkaisuudessa ja epävarmuudessa luottavaisesti ja vähitellen itsevarmasti huolehtimatta tulevasta. Kiinnostuin yrittäjyys- käsitteen

Lue lisää »
minustako yrittäjä

Minustako yrittäjä?

Suunnitteletko yrittäjyyttä? Kuuntele Saaran ja valmentaja Merja Carlanderin keskustelu aiheesta: mitä pitää ottaa huomioon ja miten olisi parasta edetä. Sinulla on idea Yritystoiminnan aloittaminen perustuu johonkin ideaan, oivallukseen. Yrittäjä voi keksiä markkinaraon: kukaan ei ehkä ole huomannut valmistaa kyseistä tuotetta

Lue lisää »
miten lisää asiakkaita

Miten lisää asiakkaita? – Yrityksen toiminta ja suunnittelu

Taloudelliset huolet ovat yksi suurimmista stressinaiheista, varsinkin yrittäjälle. Talousongelmien yksi syy on usein maksavien asiakkaiden vähäisyys. Monissa yrityksissä toimialasta riippumatta mietitään, miten löytää lisää asiakkaita. Syitä on monia. Toiminta voi olla kertaluonteista, jolloin ostotapahtumien välit ovat pitkät. Osa asiakkaista ei

Lue lisää »
Vieritä ylös