minustako yrittäjä
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on pinterest
Share on print

Minustako yrittäjä?

Suunnitteletko yrittäjyyttä? Kuuntele Saaran ja valmentaja Merja Carlanderin keskustelu aiheesta: mitä pitää ottaa huomioon ja miten olisi parasta edetä.

Sinulla on idea

Yritystoiminnan aloittaminen perustuu johonkin ideaan, oivallukseen. Yrittäjä voi keksiä markkinaraon: kukaan ei ehkä ole huomannut valmistaa kyseistä tuotetta tai toimia keksimälläsi tavalla. Idean löytäminen vaatii luovuutta, nokkeluutta ja joskus myös hyvää onnea. Myös kysynnän voimakas kasvu tuo markkinolle tilaa uusille yrittäjille.
Yrittäjyys voi luoda kokonaan uutta liiketoimintaa, suunnata uudelleen tai tehostaa olemassaolevia resursseja. Yritys voi syntyä niinkin, että suurten yritysten pilkkoessa osia toiminnastaan, entisestä työntekijästä tuleekin alihankkija.

Yritys- ja liikeideat voidaan ryhmitellä tuote-, valmistus-, palvelu-, markkina- ja taitoideoihin. Tuoteidean lähtökohtana on keksintö tai uudistus ja sen ainutlaatuisuus kilpailijoihin nähden. Valmistusidea perustuu yrittäjän kykyyn tuottaa ja toimia kilpailjoita tehokkaammin ja joustavammin. Tuotantokustannukset saadaan alhaisemminksi ja yritys saa tätä kautta kilpailuetua muihin nähden.
Tuotteet ja palvelut voidaan myös yhdistää.

Markkinaidea syntyy, kun havaitaan jokin puute tai kun löydetään uusi kohderyhmä olemassa olevalle tuotteelle. Myös uusi käyttötapa vanhoille ja jäätteeksi luokitelluille tuotteille avaa mahdollisuuksia. Yrittäjäksi aikova löytää uuden tavan markkinoida tuotetta tai palvelua ja pystyy lisäämään asiakaskunnan ostohalukkuutta.

Hyvä palveluidea löytyy miettimällä, miten asiakasta voisi palvella paremmin. Idea voi perustua vaikka laatuun, nopeuteen, luotettavuuteen tai yksilöllisyyteen. Asiakkaan ongelmaan markkinoidaan kokonaisratkaisua.

Taitoidea perustuu yrittäjhän henkilökohtaiseen ja ainutlaatuiseen taitoon. Taito on voinut syntyä harrastuksen pohjalta, mutta kehittyäkseen yritystoiminnaksi, vaatii myös alan koulutusta. Taustalla on aito henkilökohtainen kiinnostus.

Osaaminen ja kyvykkyys ovat liiketoiminnan perusta

Tuote tai palvelu ei ole aioa kilpailuetua antava tekijä vaan sen tuotteistamisen kokonaisosaaminen:
tiedot, taidot ja kyvyt valmistaa tuotetta, tehdä siihen parannuksia tai ehkä korvaavia tuotteita sekä vaihtoehtoisia toimintatapoja. Tuotteiden ja palveluiden elinkaari on lyhentynyt ja siksi osaaminen on koko liiketoiminnan ydin.
Yrittäjä on usein vahvasti itsellinen. Tämän haittapuolena voi olla, että kehitystyössä tarvittavat erilaiset näkökulmat jäävät puuttumaan.

Yrittäjän ammattiosaaminen

Yrittäjäksi ryhtymisessä on kysymys sekä ammatin että työn valitsemisesta itselleen, mutta samalla yrittäjäksi ryhtyjä valitsee muös elämäntavan. Tämä korostaa yrittämisen kokonaisvaltaista vaikutusta yksilön elämään. Yksilö voi käyttää kykyjään ja johtajuuttaan sekä itsensä että toisten hyväksi.


Yrittäjän ammatti eroaa muista ainakin yhdessä asiassa: siihen liittyy taloudellinen riski. Tulot voivat olla epävarmoja ja pahimmillaan yritys voi päätyä konkurssiin. Toisaalta se tarjoaa myös mahdollisuuden vaurastumiseen ja työn tekemisen vapauteen, oman luovuuden ja kykyjen vapaaseen toteuttamiseen.


Yrittäjyys ilmenee yksilössä muuntautumiskykynä. Kekseliäisyys ja luovuus vat yrittäjälle välttämättömiä ominaisuuksia, mutta ne eivät yksin riitä. Tarvitaan tahtoa, kykyä ja uskallusta muutoksiin mieluummin ennakoivasti kuin reagoivasti.

Mitkä ominaisuudet tekevät yksilöstä yrittäjän?

Yrittäjyyden lähtökohtana on halu ja tahto toimia yrittäjänä. Kyky tehdä päätöksiä, into ja luottamus omaan ammattitaitoon ja ideaan. Tarvitaan myös voimakas halu onnistua ja toteuttaa itsenään. Ulospäinsuuntautuneisuudesta ei ole haittaa. Pitkäjänteisyys ja itsevarmuus auttavat epäuskon hetkellä. Valmius ottaa harkittuja riskejä ja paineensietokyky ovat myös tarpeellisia ominaisuuksia.

Oletko sinä yrittäjäpersoona? Tee testi tästä.   

Lataa heti PIKAOPAS MENESTYKSEEN

Opas auttaa sinua kehittämään osaamistasi liiketoiminnan hoitamisessa tuloksellisempaan suuntaan.

Tilaa uusimmat jutut sähköpostiisi

TESTAA YRITTÄJÄKUNTOSI

Tiedätkö, mitkä yrittäjäominaisuudet ovat vahvuuksiasi? Mitä ominaisuuksia kannattaisi kehittää?

Piditkö jutuista? Jaa myös muille ja käy tykkäämässä, kiitos!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Lisää mielenkiintoista luettavaa

osaatko sanoa ei

Ajankäytön hallintaa – osaatko sanoa ei?

Hallitse ajankäyttöäsi tunnistamalla aikavarkaat. Ne ovat toimintamalleja ja tapoja, jotka estävät rauhallista ja tuloksellista työskentelyä sekä aiheuttavat tarpeetonta kiireen tunnetta. Valitse tarkasti miten käytät aikaa, sitä on sinulla saman verran kuin muillakin. Jos sinä otat liian helposti muiden tehtäviä hoidettavaksesi

Lue lisää »
työpaikkani yrittäjänä

Yrittäjän ominaisuuksia – Yrittäjän blogi

  Työpaikkani yrittäjänä On se kumma, kun saattaa mennä vuosia ja ei oikein edes ajattele itseään. Tai jos ajattelee, on se usein hyvin ulkokultaista. Vaihdanko hiusmallia tai -väriä. Tai tulee tarkkailtua painoa ja jos jotain muuttaa, niin korkeintaan juuston rasvaprosenttia

Lue lisää »

Hei, odota hetkinen!

Saat 10 € etusetelin tutustumistarjouksena

Tilauksesi onnistui, käy katsomassa sähköpostisi!

Vieritä ylös