minustako yrittäjä
Share on facebook
Share on print
Share on email

Minustako yrittäjä?

Suunnitteletko yrittäjyyttä? Kuuntele Saaran ja valmentaja Merja Carlanderin keskustelu aiheesta: mitä pitää ottaa huomioon ja miten olisi parasta edetä.

Sinulla on idea

Yritystoiminnan aloittaminen perustuu johonkin ideaan, oivallukseen. Yrittäjä voi keksiä markkinaraon: kukaan ei ehkä ole huomannut valmistaa kyseistä tuotetta tai toimia keksimälläsi tavalla. Idean löytäminen vaatii luovuutta, nokkeluutta ja joskus myös hyvää onnea. Myös kysynnän voimakas kasvu tuo markkinolle tilaa uusille yrittäjille.
Yrittäjyys voi luoda kokonaan uutta liiketoimintaa, suunnata uudelleen tai tehostaa olemassaolevia resursseja. Yritys voi syntyä niinkin, että suurten yritysten pilkkoessa osia toiminnastaan, entisestä työntekijästä tuleekin alihankkija.

Yritys- ja liikeideat voidaan ryhmitellä tuote-, valmistus-, palvelu-, markkina- ja taitoideoihin. Tuoteidean lähtökohtana on keksintö tai uudistus ja sen ainutlaatuisuus kilpailijoihin nähden. Valmistusidea perustuu yrittäjän kykyyn tuottaa ja toimia kilpailjoita tehokkaammin ja joustavammin. Tuotantokustannukset saadaan alhaisemminksi ja yritys saa tätä kautta kilpailuetua muihin nähden.
Tuotteet ja palvelut voidaan myös yhdistää.

Markkinaidea syntyy, kun havaitaan jokin puute tai kun löydetään uusi kohderyhmä olemassa olevalle tuotteelle. Myös uusi käyttötapa vanhoille ja jäätteeksi luokitelluille tuotteille avaa mahdollisuuksia. Yrittäjäksi aikova löytää uuden tavan markkinoida tuotetta tai palvelua ja pystyy lisäämään asiakaskunnan ostohalukkuutta.

Hyvä palveluidea löytyy miettimällä, miten asiakasta voisi palvella paremmin. Idea voi perustua vaikka laatuun, nopeuteen, luotettavuuteen tai yksilöllisyyteen. Asiakkaan ongelmaan markkinoidaan kokonaisratkaisua.

Taitoidea perustuu yrittäjhän henkilökohtaiseen ja ainutlaatuiseen taitoon. Taito on voinut syntyä harrastuksen pohjalta, mutta kehittyäkseen yritystoiminnaksi, vaatii myös alan koulutusta. Taustalla on aito henkilökohtainen kiinnostus.

Osaaminen ja kyvykkyys ovat liiketoiminnan perusta

Tuote tai palvelu ei ole aioa kilpailuetua antava tekijä vaan sen tuotteistamisen kokonaisosaaminen:
tiedot, taidot ja kyvyt valmistaa tuotetta, tehdä siihen parannuksia tai ehkä korvaavia tuotteita sekä vaihtoehtoisia toimintatapoja. Tuotteiden ja palveluiden elinkaari on lyhentynyt ja siksi osaaminen on koko liiketoiminnan ydin.
Yrittäjä on usein vahvasti itsellinen. Tämän haittapuolena voi olla, että kehitystyössä tarvittavat erilaiset näkökulmat jäävät puuttumaan.

Yrittäjän ammattiosaaminen

Yrittäjäksi ryhtymisessä on kysymys sekä ammatin että työn valitsemisesta itselleen, mutta samalla yrittäjäksi ryhtyjä valitsee muös elämäntavan. Tämä korostaa yrittämisen kokonaisvaltaista vaikutusta yksilön elämään. Yksilö voi käyttää kykyjään ja johtajuuttaan sekä itsensä että toisten hyväksi.


Yrittäjän ammatti eroaa muista ainakin yhdessä asiassa: siihen liittyy taloudellinen riski. Tulot voivat olla epävarmoja ja pahimmillaan yritys voi päätyä konkurssiin. Toisaalta se tarjoaa myös mahdollisuuden vaurastumiseen ja työn tekemisen vapauteen, oman luovuuden ja kykyjen vapaaseen toteuttamiseen.


Yrittäjyys ilmenee yksilössä muuntautumiskykynä. Kekseliäisyys ja luovuus vat yrittäjälle välttämättömiä ominaisuuksia, mutta ne eivät yksin riitä. Tarvitaan tahtoa, kykyä ja uskallusta muutoksiin mieluummin ennakoivasti kuin reagoivasti.

Mitkä ominaisuudet tekevät yksilöstä yrittäjän?

Yrittäjyyden lähtökohtana on halu ja tahto toimia yrittäjänä. Kyky tehdä päätöksiä, into ja luottamus omaan ammattitaitoon ja ideaan. Tarvitaan myös voimakas halu onnistua ja toteuttaa itsenään. Ulospäinsuuntautuneisuudesta ei ole haittaa. Pitkäjänteisyys ja itsevarmuus auttavat epäuskon hetkellä. Valmius ottaa harkittuja riskejä ja paineensietokyky ovat myös tarpeellisia ominaisuuksia.

Oletko sinä yrittäjäpersoona? Tee testi tästä.   

Tilaa uusimmat jutut sähköpostiisi

Piditkö jutuista? Jaa myös muille ja käy tykkäämässä, kiitos!

Share on facebook
Share on print
Share on email

Lisää mielenkiintoista luettavaa

joululahjat verotuksessa

Joululahjat yrityksen verotuksessa

Joulun alla ajankohtaiseksi tulevat pikkujoulujen ja yrityksen työntekijöille hankkimien joululahjojen verovähennykset.  Monet järjestävät myös pikkujouluja ja muita tilaisuuksia.  Miten niiden verotus oikein menikään?  Tässä kertauksena muutamia perussääntöjä, joiden avulla ongelmatilanteet verotuksessa voidaan välttää. Henkilökunnan virkistysjuhlat Pikkujoulut, kesäpäivät, vuosijuhlat ovat henkilökunnan

Lue lisää »
Vieritä ylös