osaava työvoima
Share on facebook
Share on print
Share on email

Osaava työvoima vauhdittaa yrityksen kasvua

Yrityksen kasvuun vaikuttavat monet asiat, joista suurimpana pidetään yleensä rahoitusta. Kasvun onnistumiseen vaikuttaa kuitenkin myös toinen iso osa-alue, johon panostamalla yritys voi vauhdittaa kasvuaan entistä tehokkaammin. Tämä osa-alue on osaava työvoima. Monilla aloilla yritysten kasvumahdollisuuksia rajoittaa pula alan asiantuntijoista ja osaajista. Yritys ei nimittäin voi kasvaa, ellei sillä ole riittävästi resursseja ja osaavaa työvoimaa vastaamaan kasvaneeseen kysyntään.

Panosta sopivien henkilöiden rekrytointiin

Nykypäivän rekrytoinnissa ei tuijoteta enää pelkkää koulutusta tai työkokemusta, vaan osaavan työvoiman sopivuutta tehtävään mitataan monipuolisemmin. Toki kokemustausta samantyyppisestä työstä on aina plussaa, mutta nykyään kiinnitetään entistä enemmän huomiota hakijan asenteeseen. Onko hakija nopea oppimaan? Onko hänellä hyvä ongelmanratkaisukyky ja osaako hän etsiä tarvitsemansa tiedon nopeasti? Millainen tiimipelaaja hän on? Onko hänellä motivaatiota oppia uutta ja sitoutua itsensä kehittämiseen? Hyvällä asenteella varustettu tekijä tuo yritykselle usein parempaa lisäarvoa verrattuna hakijaan, jolla on kokemusta, mutta asenne takkuaa.

Kiinnitä rekrytoinnissa erityistä huomiota siihen, sopiiko hakija yrityksesi kulttuuriin ja ilmapiiriin. On tärkeää, että henkilökemiat pelaavat etenkin sellaisilla henkilöillä, jotka tulevat työskentelemään tiiviisti yhdessä. Mikäli mahdollista, ota haastattelutilanteeseen mukaan henkilöitä, jotka tulevat työskentelemään henkilön kanssa arjessa. Näin näet heti, kuinka henkilökemiat kohtaavat ja ovatko tekijät samalla aaltopituudella.

Monipuolisille osaajille riittää työmarkkinoilla usein valinnanvaraa. Tämän vuoksi on tärkeää tuoda esiin oman yrityksen edut sekä se, millaisen kokonaisuuden pystytte hakijalle tarjoamaan. On tärkeää olla rehellinen ja lunastaa lupaukset arjessa, sillä katteettomat kaunopuheet saavat tekijän nostamaan nopeasti kytkintä. Hyvä luottamus on tärkeää luoda jo alusta saakka, sillä se sitouttaa omalta osaltaan osaavat työntekijät yritykseen vahvemmin.

Varmista, että osaava työvoima pysyy talossa

Ei riitä, että rekrytiimi tekee timanttisia valintoja, jos työympäristö on pielessä, eivätkä tekijät pysy talossa. Jotta yritys voisi kasvaa kestävästi, on sen pystyttävä säilyttämään osaava työvoima talossa. Onkin tärkeää, että yritys pitää mahdollisimman hyvää huolta työntekijöistään, jotta näillä on miellyttävä, turvallinen ja mukava työskennellä. Työssä viihtymiseen sisältyy monia osa-alueita, kuten työilmapiiri, työhyvinvointi, asianmukainen palkkataso sekä työntekijöiden osaamisen kehittämisen tukeminen.

Nykypäivän työntekijät ovat entistä tarkempia omista eduistaan ja oikeuksistaan. Ei riitä, että työntekijöille annetaan puhelin- tai autoetu, lounassetelit tai virkistysmahdollisuudet. On varmistettava, että palkkataso vastaa tekijöiden osaamista, ja että työn tekemisen puitteet ovat modernit ja riittävät. Parhaatkaan puitteet eivät kuitenkaan pidä tekijöitä talossa, jos ilmapiiri on pielessä. Hyvään ja avoimeen työilmapiiriin kannattaakin panostaa erityisen paljon, sillä se on avain työn tehokkuuteen. Työyhteisön väliset kireydet ja ihmisten väliset erimielisyydet stressaavat ja syövät energiaa usein enemmän kuin itse työ, minkä vuoksi ne kannattaa kitkeä pois heti alkuunsa.

Pidä säännöllisesti työntekijöiden kanssa kehityskeskustelut sekä reagoi myös arjessa tapahtuviin keskustelunaloituksiin nopeasti. On tärkeää, että työntekijöillä on olo, että heitä kuunnellaan ja että heidän toiveillaan on merkitystä. Myös nopea ristiriitatilanteisiin reagointi luo luottamusta johtoon.

Ota tekijät osaksi yrityksen kasvutarinaa

Osaavan työvoiman merkitys ei rajaudu vain työntekijöihin, vaan myös yrityksen johtoon. On äärimmäisen tärkeää, että johtoporras on valittu pätevästi ja heillä riittää kehitysmieltä. Johdon tulisi muodostua yrityksen tavoitteisiin, arvoihin ja visioihin sopivista henkilöistä, joilla on aito halu kehittää yritystä eteenpäin. Johtoportaassa olevat henkilöt voivat olla keskenään hyvinkin erilaisia, mutta heillä tulisi olla kaikilla sama tavoite yrityksen suhteen.

Mikään ei pudota motivaatiotasoa yhtä paljon kuin se, että tekee töitä yhteisen tavoitteen eteen, mutta muut vievät kunnian yhteisestä työstä. Tässä korostuu johdon vastuu ja pelisilmä: palkitse hyvin tehdystä työstä, jaa onnistuneita tuloksia, keskustele kehitystarpeista rakentavasti ja auta tekijöitä kehittymään omalla urallaan. Ota työntekijät vahvaksi osaksi yrityksen kasvutarinaa, sillä he ovat ne henkilöt, jotka tekevät arjen työt yrityksen menestyksen eteen. Kaikille on motivoivaa nähdä oman työnsä onnistunut jälki.

Osaavasta työvoimasta kannattaa pitää kiinni, kun heitä löytää mukaan omaan tiimiin. Kaikkeen ei tarvitse suostua, mutta kannattaa aina miettiä, mitä pyynnön toteuttamisella saa verrattuna siihen mitä menettää, jos tekijä lähtee muualle töihin. Työntekijöiden viihtyvyyteen ja toiveisiin vastaaminen on tärkeä osa kannattavuutta, sillä pienellä panostuksella voi saada aikaan suuriakin vaikutuksia yrityksen toimintaan!

Lue aiemmasta blogistamme, mitä yrityksen kestävä kasvu on ja kuinka kannattavuus liittyy siihen.

 

 

Tilaa uusimmat jutut sähköpostiisi

Piditkö jutuista? Jaa myös muille ja käy tykkäämässä, kiitos!

Share on facebook
Share on print
Share on email

Lisää mielenkiintoista luettavaa

osaatko sanoa ei

Ajankäytön hallintaa – osaatko sanoa ei?

Hallitse ajankäyttöäsi tunnistamalla aikavarkaat. Ne ovat toimintamalleja ja tapoja, jotka estävät rauhallista ja tuloksellista työskentelyä sekä aiheuttavat tarpeetonta kiireen tunnetta. Valitse tarkasti miten käytät aikaa, sitä on sinulla saman verran kuin muillakin. Jos sinä otat liian helposti muiden tehtäviä hoidettavaksesi

Lue lisää »
Projektiosaamisen ABC

Projektiosaamisen ABC – Yrityksen toiminta ja suunnittelu

Projektiosaaminen on yksi tärkeimmistä työelämätaidoista, joten sen opiskeluun kannattaa ehdottomasti paneutua. Yrittäjän työ on täynnä projekteja; pieniä ja isoja, lyhytaikaisia ja pidempiä. Usein erilaisia projekteja on käynnissä myös samanaikaisesti. Projekteilla on erilaiset aikataulut, ja niitä kaikkia pitäisi pystyä seuraamaan ja

Lue lisää »
Vieritä ylös