Projektiosaamisen ABC
Share on facebook
Share on print
Share on email

Projektiosaamisen ABC – Yrityksen toiminta ja suunnittelu

Projektiosaaminen on yksi tärkeimmistä työelämätaidoista, joten sen opiskeluun kannattaa ehdottomasti paneutua. Yrittäjän työ on täynnä projekteja; pieniä ja isoja, lyhytaikaisia ja pidempiä. Usein erilaisia projekteja on käynnissä myös samanaikaisesti. Projekteilla on erilaiset aikataulut, ja niitä kaikkia pitäisi pystyä seuraamaan ja ohjaamaan.

Projektin suunnitteluun kannattaa panostaa, sillä kiinnostavissa projekteissa on usein vaarana hätiköinti: tehdään ensin ja mietitään vasta sitten. Samat projektityön pääperiaatteet pätevät projektin koosta riippumatta.

Projektityön vaiheet:

1. Aloitus: tavoitteen asettaminen

Projektin määrittely: a) tavoite, b) tuotokset ja c) kriteerit onnistumiselle

Ensimmäinen tehtävä on hahmottaa tavoite, eli mitä halutaan saada aikaan.

Tuotoksena voi olla esimerkiksi ratkaistu ongelma, raportti työskentelystä ja esitys aiheesta tai vaikkapa sijoittajaenkeleille esitelty tuoteidea.

Onnistumisen kriteereillä tarkoitetaan projektille asetettuja tavoitteita. Jos projektissa on useita jäseniä, kannattaa miettiä, onko ryhmän jäsenillä erilaisia/samanlaisia tavoitteita projektin suhteen. Yhteisen tavoitetason löytäminen on tärkeää.

2. Projektin osittaminen pää- ja osatavoitteisiin

Kun tavoite on määritelty, voidaan listata, mitä halutaan tehdä tai mitä tulee tehdä tavoitteen toteuttamiseksi. Listan tuottamisen jälkeen hahmotetaan päätavoitteet ja niiden alle yksityiskohtaisemmat ideat.

Projektin osittaminen merkitsee tehtäväkokonaisuuksien ja osatehtävien muodostaman kokonaisuuden hahmottamista. Esimerkkinä mainittakoon eräs ryhmä, jonka tehtävänä oli tuottaa johtamisen kurssille video johtamistilanteesta. Ryhmiin jakautumisen jälkeen ohjeena oli tehdä kuvallinen esitys projektin osituksesta ja merkata siihen, kuka ryhmän jäsen vastaa mistäkin asiasta.

3. Aikatauluttaminen

Aikataulun visualisoiminen yhteiselle pohjalle on toimiva tapa. Se auttaa siinä, että jokainen näkee konkreettisesti oman työpanoksensa merkityksen.

4. Projektin toteuttaminen

Projektin toteuttamisen ajaksi kannattaa luoda jonkinlainen seurantasysteemi. Jos projektissa on useita henkilöitä, kaikkien pitäisi pystyä seuraamaan esimerkiksi yhteistä tiedostoa. Apuna voi käyttää ohjelmistoja. Esimerkiksi Trelloyhdistää muistiinpanot, muistilaput ja muun materiaalin seurattavaksi kokonaisuudeksi. Apuohjelman avulla on helppo hahmottaa, missä mennään ja miten oma tekeminen vaikuttaa muiden tekemiseen.

Ketterän projektin ominaisuus on, että tavoitetta sekä keinoja sen saavuttamiseksi tarkistetaan matkan varrella ja tehdään tarvittavia muutoksia. Projektin aikana tapahtuu oppimista, jonka avulla projektin tekemistä voidaan suunnata uudella tavalla.

5. Projektin vetäminen

Projektinvetäjän tehtävät:

 •  pitää yhteyttä ryhmän jäseniin ja huolehtia, että kaikki tietävät, missä mennään
 •  ottaa yhteyttä, jos joku putoaa kärryiltä tai ei tee tehtäviään
 •  hahmottaa, mitkä osatehtävät on jo tehty ja mitä on tekemättä
 •  yrittää tunnistaa, jos jollain on ongelmia ja yrittää auttaa tätä henkilöä
 •  organisoida väliarvio, jonka puitteissa ryhmä tarkistaa
 •  organisoida väliarvio, jonka puitteissa ryhmä tarkistaa
 • missä olemme nyt, mitä olemme jo tehneet
 • mikä menee hyvin
 • mitä pitää kehittää
 • mitä pitää vielä tehdä
 • vetäjä organisoi lopuksi loppuarvioinnin, jossa käydään läpi, miten projekti onnistui

Vetäjä saa myös hyvän tilaisuuden harjoitella johtamista. Tehtävien jaossa kannattaa ottaa huomioon, että vetäjällä menee aikaa projektin johtamiseen. Tämän voi myös kirjoittaa auki raportissa, jos sellainen laaditaan.

6. Ristiriitojen käsittely

Asioista voidaan olla eri mieltä eikä ristiriitoja tarvitse pelätä. Onnistumisen kannalta on tärkeää pitää huolta siitä, että kaikkien mielipiteitä kuunnellaan eikä kukaan dominoi liikaa. Vaikeita aiheita voi käsitellä kierrosten avulla. Kierros tarkoittaa sitä, että

 • kukin kertoo vuorollaan oman näkemyksensä ja häntä kuunnellaan
 • puhujaa ei keskeytetä tai tyrmätä
 • jokaisella puhujalla on yhtä paljon aikaa kertoa oma näkökulmansa
 • keskustelu aloitetaan vasta, kun kaikkia on kuultu

7. Projektin lopettaminen ja tulosten arviointi

Lopuksi arvioidaan keskustelemalla sitä, miten projektin tavoite toteutui, miten yhteistyö sujui, miten vetäminen sujui ja mitä tästä kaikesta opittiin.

Yksinyrittäjällä prosessi vie voimia. Esiin nousee kysymyksiä, kuten: ”Miten toimia projektitehtävässä?” On hyvä saada ulkopuolista palautetta tai ainakin keskustella projektista jonkun kanssa. Testaaminen on tärkeää, ei pidä kuvitella tietävänsä muiden tarpeita paremmin kuin he itse.

Apua saat ottamalla yhteyttä!

Projekteihin pätee vanha viisaus: Hyvin suunniteltu on puoleksi tehty!

Tilaa uusimmat jutut sähköpostiisi

Piditkö jutuista? Jaa myös muille ja käy tykkäämässä, kiitos!

Share on facebook
Share on print
Share on email

Lisää mielenkiintoista luettavaa

kehittäminen

Kehitä yritystä kokonaisuutena

Yritystoimintaa voi verrata monella tasolla urheiluun. Pienyrittäjille yrittäjyys on tapa työllistää itsensä, harjoittaa omaa ammattiaan ja toisinaan, ainoa keino elannon hankkimiseen. Pienenkin yrittäjän menestyminen edellyttää liiketoiminnan jatkuvaa kehittämistä, oppimista, harjoittelua ja kovaa työtä. Yritystä on kehitettävä kokonaisuutena. Urheilija tekee tulosta,

Lue lisää »
yrittäjän verkostot

Verkostoituminen

Verkostoituminen on tärkeää liiketoiminnassa ja tietenkin on tarpeen tuntea ihmisiä, erityisesti muita yrittäjiä. Heidän kanssaan voi laajentaa ja kehittää liiketoimintaansa. Heidän joukostaan voi löytää uusia yhteistyökumppaneita, tavoittaa uusia asiakkaita, kasvattaa yrityksen myyntiä ja tehostaa toimintaa. Keskusteluissa, tai vain kuuntelemalla, voi

Lue lisää »
epävarmuus mahdollisuutena

Epävarmuus mahdollisuutena

Yrittäjäominaisuuksiin luetaan kyky sietää epävarmuutta, kestää painetta ja ottaa riskejä. Epävarmuus kahlitsee toistamaan samoja toimintatapoja päivästä toiseen. Osa meistä on synnynnäisesti turvallisuushakuisia, osa elämyshakuisia. Elämyshakuinen nauttii myllerryksistä, turvallisuushakuinen vastustaa niitä. Kun epävarmuus iskee, alamme vaistomaisesti vertailla itseämme muihin. Selviänkö minä? Miksi

Lue lisää »
Vieritä ylös