vie osaamisesi verkkoon
Share on facebook
Share on print
Share on email

Lopeta omien työtuntien myynti – vie osaamisesi verkkoon

Tässä kirjoituksessa käydään läpi, miksi yrittäjän kannattaa pohtia omien työtuntien myynnin lopettamista ja kuinka vidä omaa osaamista verkkoon – mahdollistaen näin oman bisneksen kasvattamisen. Omien työtuntien myynti on usein vaivattomin tapa toimia, mutta hommassa on yksi hyvin suuri ongelma – tunnit loppuvat helposti kalenterista kesken. Et voi myydä tunteja määräänsä enempää. Tällöin kannattaa vaihtaa omaa ajattelutapaa työtuntien myynnistä oman osaamisen ja asiantuntemuksen myymiseen. Yksi helpoimmista tavoista tehdä tämä on viedä oma osaamisesi verkkoon ja erityisesti verkkokurssin muotoon.

Mitä hyötyä verkkokurssista on yrittäjälle?

Verkkokurssien nerokkuus piilee siinä, että ne mahdollistavat saman sisällön uudelleen käyttämisen: kun kurssi on kerran tehty, voi sen helposti myydä jopa satoja tai tuhansia kertoja uudestaan. Kun verkkokurssi rakennetaan yrittäjän oman osaamisen ympärille, ei se vaadi yrittäjältä mitään sellaista, jota hänellä ei jo ole.

Verkkokurssit mahdollistavat yritystoiminnan laajentamisen ja oman osaamisen viemisen verkkoon. Verkkokurssit voivat tuoda passiivista tuloa myös silloin, kun yrityksellä on muuten hiljaisempia kausia. Verkkokurssit toimivat loistavasti esimerkiksi tänä keväänä koetuissa koronan aiheuttamissa poikkeusoloissa, sillä niitä voi jokainen suorittaa missä ja milloin vain.

Miten tehdä hyvä verkkokurssi?

Verkkokurssin tekemisen ei tarvitse olla vaikeaa, eikä se vaadi mitään erityistaitoja. Liian usein yrittäjät kertovat, etteivät he myy verkkokursseja, koska eivät ole omien sanojensa mukaan opettajia tai valmentajia. Todellisuudessa jokainen yrittäjä on oman alansa huippuasiantuntija, ja kuka tahansa voi luoda omasta osaamisestaan mielenkiintoisen kurssikokonaisuuden. Saatat yllättyä, kuinka moni on valmis maksamaan osaamisesi jakamisesta.

Monet pelkäävät kurssien toteuttamisen teknisiä haasteita. Kurssien tekeminen lähtee kuitenkin ensisijaisesti ideasta ja hyvästä kurssin sisällön suunnittelusta. Tekninen toteutus järjestyy kyllä, toki se voi vaatia hieman panostusta ajallisesti ja rahallisesti. Pienelläkin panostuksella pääsee kuitenkin jo liikkeelle, joten tekniikasta kurssin toteuttaminen ei jää kiinni.

Miten viet omaa osaamistasi verkkoon?

Otetaan seuraavaksi muutamia käytännön esimerkkejä, kuinka eri alojen yritykset voivat lähteä viemään omaa osaamistaan verkkoon verkkokurssin muodossa. Välillä hyvän kurssi-idean keksiminen voi vaatia mielikuvitusta, mutta jokaiselta alalta löytyy varmasti näkökulma, jonka voi viedä verkkoon.

Palvelua myyvät yritykset

Jos yritys myy jonkinlaista palvelua, vaikkapa graafista suunnittelua, sosiaalisen median mainontaa tai kotisivujen rakentamista, voisi se hyvin opettaa ihmiset tekemään samaa verkkokurssin avulla. Verkkokurssi voisi olla esimerkiksi otsikolla ”opi tekemään infograafeja” tai ”rakenna itse kotisivut”.

Samaan tapaan omaa palveluaan voivat soveltaa verkkoon myös kampaajat (tee kauniit ja helpot kampaukset kotona), vaatekaupat (näin käyt vaatekaapin läpi ja luot ajattoman tyylin) tai autoliikkeet (auton perushuoltotoimet, jotka jokaisen on syytä osata). Voit rakentaa kurssin yhteyteen myös verkkokaupan, jossa myyt kurssin aiheeseen liittyviä tuotteita.

Yrityksen ei kannata turhaan pelätä, että verkkokurssi veisi kaiken kysynnän heidän palveluiltaan. Usein vaikutus voi olla jopa päinvastainen, sillä ihmiset ostavat mieluummin sellaisilta henkilöiltä, jotka he tuntevat ja joita pitävät asiantuntijoina. Verkkokurssin avulla he pääsevät näkemään yrityksen osaamisen ja tutustumaan ihmisiin yrityksen takana.

Erilaiset valmentajat ja konsultit

Konsulttiyritysten on erityisen ketterää lähteä tuotteistamaan omaa osaamista verkkoon. Esimerkiksi terveysvalmentajat, työelämävalmentajat tai personal trainerit voivat myydä hyvin omaa osaamistaan verkkokurssin muodossa. Verkkokurssi voi auttaa vaikkapa omien elämäntapojen parantamisessa tai tarjota oppeja työelämän haastaviin tilanteisiin.

Verkkokurssia, jossa ihmiset opiskelevat itsenäisesti asiat, voi tarjota edullisemmin kuin esimerkiksi kahdenkeskistä sparrausta tai ryhmävalmennusta. Itsenäinen opiskelu mahdollistaa palvelun ostamisen myös sellaisille henkilöille, jotka saattaisivat jättää palvelun muuten kokonaan ostamatta. Toisaalta joku saattaa myös haluta täydentää osaamistaan tai jatkaa valmennusta kahdenvälisenä verkkokurssin jälkeen.

Verkkokurssin suunnittelussa kannattaa käyttää aikaa siihen, että saa luotua kokonaisuuden, johon asiakkaan on helppo sitoutua. Näin saat luotua luontaista markkinointia, kun osallistujat käyvät kurssin loppuun ja voivat kehua sitä kokonaisuutena.

Bloggaajat, somevaikuttajat ja podcastin pitäjät

Moni ihminen on kiinnostunut vinkeistä, joilla he saisivat kehitettyä blogiaan tai nostettua sosiaalisen median seuraajamääriään. Iso osa heistä on mahdollisesti myös valmis maksamaan tästä tiedosta. Verkkokurssi tästä aiheesta voisi käsitellä esimerkiksi sitä, miten blogiin saadaan uusia lukijoita tai miten kannattaa verkostoitua LinkedIn-palvelussa.

Verkkokurssi mahdollistaa tällaisissa tilanteissa kokonaan uuden tulonlähteen, joka ei ole riippuvainen esimerkiksi julkaisutahdista. Suomessa on edelleen harvinaista pystyä elättämään itsensä täysin bloggaamalla tai somevaikuttamalla, minkä vuoksi verkkokurssi on hyvä vaihtoehto saada lisätuloja.

Kuinka toteuttaa verkkokurssi: sisältö ja tekniikka

Verkkokurssin rakentaminen ja julkaisu maailmalle ei ole niin vaikeaa kuin moni kuvittelee. Tässä kolme pääaskelta, joilla saat verkkokurssi-ideaasi eteenpäin:

1. Testaa ideaasi etukäteen

Verkkokurssin ideaa kannattaa mahdollisuuksien mukaan testata etukäteen esimerkiksi sosiaalisen median seuraajillesi tai kontakteillesi. Tällöin sinun on mahdollista saada palautetta siitä, onko idea ylipäätänsä mielenkiintoinen ja olisivatko ihmiset valmiita maksamaan siitä. Tämä auttaa päättämään, kannattaako idean kanssa edetä.

Idean pohjalta kannattaa rakentaa kurssirunko, jonka avulla on helpompi hahmottaa kokonaisuus ja kurssin sisältö. Voit jakaa kurssin esimerkiksi neljään osaan, joissa jokaisessa käsitellään yhtä kurssin pääaiheen osa-aluetta. Kirjaa sitten ylös, millaisia asioita kussakin osassa tullaan käsittelemään, millä tavalla ja millaisia tehtäviä niihin liittyy.

2. Testaa kurssia tai sen osaa

Kun olet työstänyt ideasta jonkinlaisen version kurssikokonaisuudesta, kannattaa sitä testata oikeilla osallistujilla, jotka saavat kurssin maksutta vastineeksi rehellisestä palautteesta. Jos et halua tarjota koko kurssia ilmaiseksi, voit tarjota vaikkapa yhden osion. Testaajia kannattaa velvoittaa palauteen antamiseen, jotta pystyt palautteen pohjalta kehittämään varsinaista kurssia.

3. Verkkokurssin tekninen toteutus

Verkkokurssien tekemistä pidetään usein teknisesti hankalana ja koko verkkokurssi-idea saatetaan sen takia hylätä. Verkkokurssin ja sen materiaalien tekeminen ei kuitenkaan vaadi mitään erikoisia taitoja tai laitteistoa.

Verkkokurssin materiaaleina voidaan käyttää esityksiä, erilaisia testejä, kuvia tai videoita. Videoiden nauhoittamiseen riittää nykyaikana usein puhelimen kamera, kunhan sille hankkii erillisen jalustan ja mahdollisesti myös mikrofonin, jolloin äänen laatu saadaan kuntoon. Kun olet tehnyt aiemmin mainitsemamme kurssirungon, voit lisätä suunnitelmaasi myös sen, kuinka kukin osio toteutetaan teknisesti.

Täältä löydät hyviä vinkkejä, kuinka verkkokurssin materiaalien toteutus onnistuu kotikonstein:

4. Verkkokurssin alustan valinta

Verkkokurssialustoja on tarjolla todella monia. On hyvä kirjata ylös omat tarpeet ja toiveet verkkokurssialustan suhteen. Haluatko hoitaa koko kurssiprosessin automatisoidusti? Tarvitsetko videotukea tai pitääkö alustalle saada ladattua PDF-materiaalia? Onko chat-ominaisuus tarpeellinen tai pitääkö alustan taipua vastaanottamaan maksuja? On helppo lähteä etsimään sopivaa alustaa, kun tiedät mitä etsit.

Usein ratkaisu löytyy lähempää kuin osaat arvata. Iso osa yrityksistä on toteuttanut omat kotisivunsa WordPress-julkaisujärjestelmällä, jonka päälle voidaan helposti rakentaa myös verkkokurssi siihen tarkoitetun lisäosan avulla. Lue täältä, kuinka verkkokurssin tekeminen WordPressillä onnistuu.

Muista markkinoida osaamistasi verkossa

Vaikka kurssi olisi kuinka mielenkiintoinen ja hyvä, eivät osallistujat löydä sitä ilman markkinointia. Kerro vähintään omissa ja yrityksesi sosiaalisen median kanavissa, että olet julkaissut kurssin. Kannattaa myös kerätä uutiskirjetilaajalistaa, jonka avulla saat kerrottua mahdollisista uusista verkkokursseistasi jo valmiiksi kiinnostuneelle yleisölle. Harkitse myös maksetun mainonnan käyttämistä tarpeen mukaan. Hyvin suunniteltu ja toimivalle alustalle rakennettu verkkokurssi antaa aivan uudenlaisen ulottuvuuden bisnekseen!

Juuso Kataja on kotimaisen hostingalan yrityksen Zoner Oy:n markkinointipäällikkö.

Tilaa uusimmat jutut sähköpostiisi

Piditkö jutuista? Jaa myös muille ja käy tykkäämässä, kiitos!

Share on facebook
Share on print
Share on email

Lisää mielenkiintoista luettavaa

yrittäjän jaksaminen ja stressinhallinta

Rajanvetoja – Yrittäjän jaksaminen ja stressinhallinta

Ajankäytön hallintaa Hevosalan yrittäjä ja vapaa kirjoittaja lähtee ansaitsemalleen viikonloppulomalle Tallinnaan. Matkan valmistelu ja lähteminen itsessään on prosessi, jota ei jaksa käydä läpi montaa kertaa vuodessa, mutta jos kerran tai parikin pääsee vähän irtautumaan arjesta, niin… Se menee näin: Kymmenen

Lue lisää »
Vieritä ylös