yrityksen kannattavuus
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on pinterest
Share on print

Yrityksen hyvä kannattavuus on avain kestävään kasvuun

Jokaisen yrityksen tavoitteena tulisi olla yrityksen hyvä kannattavuus – muutoin kyseessä on harrastus eikä bisnes. Kuitenkin kasvu ja investoinnit mielletään usein pelottaviksi, riskialttiiksi ja suurta ulkopuolista rahoitusta vaativiksi toimenpiteiksi. Näin ei kuitenkaan aina ole, vaikka kasvu vaatiikin aina jossain määrin epämukavuusalueelle menemistä. Hyvin suunniteltu ja kannattavalle pohjalle rakennettu kasvustrategia antaa paremmat lähtökohdat kasvun onnistumiselle. Nykyään fokus yritysten kasvun suhteen onkin siirtymässä yhä enemmän kannattavan ja kestävän kasvun malliin.

Kestävä kasvu rahoitetaan yrityksen omalla tulorahoituksella

Suuri osa yrityksistä ympäri maailman on pieniä tai keskisuuria yrityksiä, joita kutsutaan yhteisnimellä pk-yritykset. Osa pk-yrityksistä pyrkii takaamaan vain omistajiensa elannon, kun taas osa tähtää tavoitteellisesti toiminnan kasvuun. Pk-yritysten kasvua pidetään usein hyvänä asiana erityisesti työllistämisen kannalta. Työllistyminen ei kuitenkaan ole pitkäjänteistä, ellei yrityksen toiminta ole kannattavalla pohjalla. Tämän vuoksi kasvutapa ja keinot sen toteuttamiseen kannattaa harkita tarkkaan, mieluiten taloushallinnon ammattilaisen avustuksella.
Tapoja kasvattaa yritystä on monia, mutta yhä vahvempana pohjana monen yrityksen kasvulle on tavoite kestävästä kasvusta. Tällä tarkoitetaan sitä, että kasvu on toteutettu yrityksen omasta toiminnasta saadulla tulorahoituksella. Kasvunsa näin toteuttaneet yritykset ovat tutkimusten mukaan kannattavampia kuin yritykset, jotka ovat käyttäneet kasvuun ulkoisia rahoitusvaihtoehtoja.

Kestävää kasvua voidaan tarkastella pääoman määrän, tuoton ja kustannusten kautta. Käytännössä kestävä kasvu tarkoittaa sitä, että kasvuun sidottu pääoma tuottaa kustannuksiaan enemmän. Tällöin kasvu on tehty kannattavuus mielessä pitäen. Mikäli investointi on tappiollinen, ovat kasvun kustannukset suuremmat kuin siitä saadut tuotot.

Ulkopuolinen rahoitus lisää kasvun kustannuksia

Mikäli kasvua rahoitetaan ulkopuolisen rahoituksen avulla, tulevat varsinaisen rahoituksen takaisinmaksun lisäksi maksettavaksi erilaiset korot ja rahoituksesta aiheutuneet kulut. Pk-yrityslainojen korkotaso on usein korkea, mikä lisää osaltaan velkarahan kustannuksia yrityksen taloudessa.
Salamannopea yrityksen toiminnan kasvu näyttää usein tehokkaalta ja ihailtavalta, mutta kannattavuuden näkökulmasta se ei ole läheskään aina paras vaihtoehto. Hitaampaa kasvua on helpompi hallita, minkä ansiosta kasvun aiheuttamat ongelmat ja yllätyskustannukset saadaan hoidettua tasapainoisemmin pois päiväjärjestyksestä. Usein hitaampi ja yrityksen omilla varoilla rahoitettu kasvu onkin pitkällä tähtäimellä kannattavampaa kuin nopea velkarahalla tehty kasvupyrähdys.
Pk-yritysten tulisi ennen kasvuhaaveita keskittyä luomaan taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa, joka mahdollistaa tulorahoituksen kartuttamisen myöhempää kasvua varten. Vakaalta pohjalta on helpompi ponnistaa kohti kasvutavoitteita. Kestävä kasvu takaa yritykselle jatkuvuutta ja parempaa ennustettavuutta. Taloushallinnon ammattilainen on korvaamaton apu yrityksen talouden pitkäjänteisessä suunnittelussa, sillä yrityksen omistajilla, toimihenkilöillä ja työntekijöille ei välttämättä itsellään ole vaadittavaa osaamista kestävän kasvustrategian suunnitteluun.

Pk-yritysten kasvua rajoittaa rahoituksen lisäksi työvoimapula

Yksi suurimpia pk-yritysten kasvua rajoittavia tekijöitä on tässäkin kirjoituksessa paljon käsitlety rahoituksen puute. Mikäli yritys pystyy kerryttämään itse rahoituspohjan kasvulleen sekä toteuttamaan kasvupolun riittävän hitaasti ja kannattavasti, ollaan kasvun kannalta huipputilanteessa. Tällöin ulkopuolisen rahoituksen puute ei enää pääse kasvun esteeksi.
Rahoituksen lisäksi toinen kestävän kasvun avaintekijöistä on kuitenkin osaava työvoima. Monilla aloilla asiantuntijoista on pulaa, mikä rajoittaa omalta osaltaan yritysten kasvumahdollisuuksia. Yritys ei voi kasvaa, ellei sillä ole riittävästi osaavaa työvoimaa vastaamaan kysyntään. Kestävään kasvuun liittyykin olennaisesti yrityksen vastuu omista työntekijöistään. Kannustava ilmapiiri, työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen, asianmukainen palkkataso sekä osaamisen kehittäminen ovat kaikki tärkeitä osa-alueita, kun halutaan varmistaa osaavan työvoiman pysyminen talossa ja mukana yrityksen kasvussa.

Lyhyellä aikavälillä kasvun voi toteuttaa onnistuneen oloisesti ilman strategiaakin, kunhan jotenkin pysyy perässä toiminnan kasvun aiheuttamissa muutoksissa. Tämä ei kuitenkaan ole pitkäjänteistä toimintaa, ja vauhdilla tehdyn kasvuprosessin negatiiviset vaikutukset seuraavat usein pitkään perässä. Vastuullinen ja kannattava kasvu on pitkän tähtäimen tehokas tapa saavuttaa toivotut kasvutavoitteet sekä luoda pohjaa tämän hetken ja tulevaisuuden kannattavalle liiketoiminnalle!

 

 

 

Lataa heti PIKAOPAS MENESTYKSEEN

Opas auttaa sinua kehittämään osaamistasi liiketoiminnan hoitamisessa tuloksellisempaan suuntaan.

Tilaa uusimmat jutut sähköpostiisi

Haluatko tietää lisää?

Olemme koonneet lukijoidemme suosituimmat kysymykset vastauksineen yksiin kansiin käteväksi vinkkivihkoksi!

Piditkö jutuista? Jaa myös muille ja käy tykkäämässä, kiitos!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Lisää mielenkiintoista luettavaa

sopimus

Hallitsetko yrityksen sopimusasiat?

Yrityksen sopimusasiat unohtuvat tai sopimusten tekoa lykätään, koska niille ei tunnu olevan tarvetta tai sopimuspaperit koetaan vaikeiksi. Sopimukset ovat tärkeitä yritykselle, koska ne määrittävät yhteistyön sisällön ja turvaavat yrityksen etuja. Sopimukset ovat riskienhallintaa vakuutuksien ohella, koska niiden avulla voidaan minimoida

Lue lisää »
yrittäjän identiteetti

Yrittäjän identiteetti – Yrittäjän työkyky, itsensä kehittäminen

Tärkein instrumentti yrittäjyydessä on ihminen itse. On ymmärrettävä yrittäjyyden olemusta ja sitä, minkälaiseen maailmankuvaan ja ihmiskäsitykseen se perustuu. Erään määritelmän mukaan yrittäjyyden olemus merkitsee kykyä elää päivästä toiseen monimutkaisuudessa ja epävarmuudessa luottavaisesti ja vähitellen itsevarmasti huolehtimatta tulevasta. Kiinnostuin yrittäjyys- käsitteen

Lue lisää »
Vieritä ylös