yrityksen kasvurahoitus
Share on facebook
Share on print
Share on email

Miten toteuttaa yrityksen kasvurahoitus?

Yrityksen kasvurahoitus pitää suunnitella hyvin, jolloin vähennetään kasvuprosessin taloudellista taakkaa, kun mahdolliset riskipaikat on huomioitu jo aikaisessa vaiheessa. Kokosimme tähän blogitekstiin erilaisia yrityksen kasvun rahoitusvaihtoehtoja.

Kerroimme aiemmassa blogitekstissämme erilaisista tavoista, joilla yritys voi lähteä kasvattamaan toimintaansa. Vaikka kestävä kasvu tapahtuu lähtökohtaisesti yrityksen omalla varallisuudella, tulee joskus eteen tilanteita, joissa kasvuun tarvitaan myös ulkopuolista rahoitusta. Sopivan rahoituksen valintaan vaikuttaa niin yrityksen kasvuvaihe, kokoluokka kuin kasvun tavoitekin. Usein suuremman kokoluokan yritysten on helpompi saada rahoitusta, mutta pientenkin yritysten kannattaa aktiivisesti hakea sopivaa rahoituskanavaa, mikäli valmiudet kasvuun ovat vahvat.

Pankkilaina tai Finnvera avuksi yrityksen kasvurahoitukseen

Yleisimmin tunnettuja rahoitusvaihtoehtoja ovat pankkilainat ja Finnveran tarjoama kasvurahoitus. Finnvera ja pankit eivät kilpaile keskenään rahoituksesta, vaan toimivat monessa tapauksessa toistensa tukena rahoitusmarkkinoilla. Usein yrityksen kasvurahoitus koostuukin useammasta rahoittajasta, joita voivat olla pankin ja Finnveran lisäksi myös muut tässä artikkelissa mainitut rahoitustahot. Näitä rahoitusvaihtoehtoja käytetään useimmiten konkreettisiin investointeihin ja kasvutoimenpiteiden toimeenpanoon.
Pankkilaina neuvotellaan aina omassa pankissa, ja sen ehdot vaihtelevat pankki- ja tapauskohtaisesti. Markkinoilla on tarjolla myös puhtaasti yrityslainoihin keskittyneitä pankkeja. Pankkilainan suhteen on tärkeää tutustua lainan ehtoihin tarkasti ennen lainapapereiden allekirjoittamista. Yrityslainojen korkojen suhteen ei nimittäin ole samanlaista sääntelyä tai korkokattoa kuin kuluttajille myönnettävissä lainoissa.
Pankkilaina ei kuitenkaan ole huono vaihtoehto silloin, kun muut rahoitusvaihtoehdot eivät sovellu yrityksen kasvusuunnitelmiin tai rahoitusta vaaditaan vain hetkellisesti kattamaan akuutit kulut, mutta se voidaan maksaa nopealla aikataululla pois. Yrityksen kannalta sopusuhtaisella korolla myönnetty laina voi hyvin auttaa akuuteimman kasvuvaiheen yli.

Finnvera tarjoaa takauksia ja lainoja

Finnveralla on useita valmiita kokonaisuuksia yrityksen kasvurahoittamiseen. Pk-takaus on luotu auttamaan yli kolme vuotta toimineiden pk-yritysten investoinneissa ja tuotekehitystarpeissa. Kyseessä on nimensä mukaisesti takaus, jota oma pankkisi hakee pankkilainan myöntämistä varten. Tilillesi tulevan rahasumman lainaa siis pankki, mutta Finnvera takaa pankkilainastasi 80 %, kuitenkin vähintään 10 000 € ja enintään 120 000 €. Aloittaville yrittäjille on luotu oma Alkutakaus-rahoitusmalli, joka toimii samaan tapaan kuin Pk-takaus, mutta hieman pienemmillä summilla.
Mikäli yrityksen kasvurahoituksen tarve on Pk-takauksen enimmäissummaa suurempi, voidaan harkita Finnvera-takausta, joka toimii samalla tavalla kuin Pk-takaus, mutta on tarkoitettu suuremmille summille. Tätä vaihtoehtoa voidaan käyttää myös yrityskauppojen rahoittamiseen. Takauksen suuruus määritellään tapauskohtaisesti, mutta se on yleensä 50 – 80 % lainan kokonaissummasta.
Finnvera myöntää takausten lisäksi myös varsinaisia lainoja. Tällainen on esimerkiksi Finnvera Kasvulaina. Kasvulainaa myönnetään merkittäviin kasvu- ja kansainvälistymishankkeisiin sekä yritysjärjestelyiden rahoittamiseen. Yrityksen omarahoitusosuus on 20 %, minkä lisäksi hankkeessa on oltava mukana muita rahoittajia, jotka kattavat vähintään 50 % rahoituksesta.

Millä perusteella Finnvera ja pankit myöntävät rahoitusta?

Mikäli kyseessä on takaus, jonka pankki hakee Finnveralta, arvioivat pankki ja Finnvera yhdessä yrityksen luottokelpoisuuden, kasvumahdollisuudet ja menestymistekijät. Kaiken keskiössä sekä Finnveralla että pankeilla on varmistaa, että rahoitusta hakeva yritys harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa ja sillä on mahdollisuus viedä hanke onnistuneesti loppuun asti. Tämä varmistetaan tutkimalla mm. yrityksen kassavirtaa ja taloudellisia raportteja.
Tarvittaessa lainalle vaaditaan vakuuksia tai henkilökohtainen takaus. Vaikka kasvurahoitus haetaan yritykselle, vaativat monet Finnveran ja pankkien rahoituksista, että yrittäjän henkilökohtainen talous on kunnossa. Tämä tarkoittaa sitä, että vastuuhenkilöiden luottotiedot ovat kunnossa, eikä vastuuhenkilön yritysyhteyksissä saa olla konkursseja tai henkilöitä, joilla on maksuhäiriöitä.
Tutustu Finnveran rahoitusten ehtoihin ja kuluihin tarkemmin: https://www.finnvera.fi/kasvu/investoinnit

Joukkorahoitus

Moni pankin tai Finnveran myöntämä rahoitus vaatii omarahoitusosuuden lisäksi muita rahoittajatahoja. Viime vuosina rahoitusmarkkinoille on syntynyt useita joukkorahoitusyhtiöitä, jotka tarjoavat tähän ratkaisua. Joukkorahoituspalvelut yhdistävät rahoittajat ja rahoituksen tarpeessa olevat yritykset. Kyse on vertaistalouden muodosta, jossa lainan osapuolet itse määrittävät lainalle hinnan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että neuvottelet suoraan sijoittajan kanssa siitä, millaisilla ehdoilla hän on valmis myöntämään yrityksellesi lainaa.
Joukkorahoituspalveluissa kyse ei välttämättä ole yhdestä sijoittajasta, vaan samaan rahoitukseen voi osallistua useampi henkilö. Joukkorahoitus voi olla hyvä vaihtoehto silloin, kun yrityksen kasvupotentiaali on varmalla pohjalla, mutta mahdollisuutta pankkilainaan ei jostain syystä ole. Etenkin viime vuosina pankkilainojen myöntämiskriteerit ovat tiukentuneet tasaisesti, mikä on saanut yritykset etsimään muita vaihtoehtoja investointien rahoittamiseen.

Enkelisijoittaja tai muu yksityinen rahoittaja tukemaan yrityksen kasvurahoitusta

Yritysmaailmassa on joukkorahoituksen lisäksi enkelisijoittajia sekä kasvurahoittajia, jotka tekevät bisnestä rahoittamalla kasvuvaiheessa olevia yrityksiä. Yrityksen kasvurahoittaminen on erityisen houkuttelevaa enkelisijoittajalle silloin, kun yrityksellä on innovaatio tai jokin muu asia, joka erottaa heidät selkeästi markkinoiden muista tekijöistä. Mikäli pystyt vaikuttamaan siihen, kuka yritykseesi sijoittaa, valitse henkilö, joka voi tuoda kasvuun vauhtia myös muun kuin rahan muodossa.
Monella sijoittajalla on valtavat verkostot sekä vahvaa tietotaitoa yritysten kasvusta. Usein kasvuyritysten kanssa työskennelleet rahoittajat ymmärtävät yrityksen kasvua nimenomaan arjen tasolla, minkä vuoksi he osaavat kulkea mentorina mukana matkassa paremmin verrattuna rahoittajaan, jolla tästä ei ole kokemusta. Enkelisijoittaja on usein pankkia, Finnveraa tai joukkorahoittajia vahvemmin mukana yrityksen kasvun prosessissa käytännön tasolla. Tästä kannattaa ottaa kaikki hyöty irti ja tehdä mahdollisimman vahva kasvu yhdessä.

TEKES eli Tekniikan Akateemiset ry

Tekesin eli Tekniikan Akateemiset ry:n rahoitusvaihtoehdot suuntautuvat pääasiassa haastaviin tutkimus- ja kehitysprojekteihin. Tekes rahoittaa voimakkaaseen kansainväliseen kasvuun tähtääviä yrityksiä, jotka luovat uutta teknologiaa tai toimintamalleja. Tekes tarjoaa erilaisia palveluita ja rahoitusratkaisuja teknologiayritysten eri vaiheisiin. Tekesin rahoitus soveltuu nimenomaan teknologia-alan yrityksille, jotka tähtäävät kansainvälistymiseen tai innovoivat jotain täysin uudenlaista tekniikkaa markkinoille.
Lue lisää Tekesin rahoitusmahdollisuuksista: https://www.tek.fi/fi/tyoelama/yrittaja/yrittajan-palvelutarjotin/tekes

Business Finland

Business Finland tarjoaa monipuolisesti rahoitusmahdollisuuksia erilaisiin tutkimus- ja tuotekehityshankkeisiin. Esimerkiksi Tutkimus- ja kehitysrahoitus on tarkoitettu vauhdittamaan tuotekehitysprosessia sekä uudistamaan tai kehittämään uusia tuotteita, palveluita, tuotannon menetelmiä tai liiketoimintamalleja. Business Finlandin tärkeisiin arvoihin kuuluu Tekesin tapaan kansainvälistymisen vauhdittaminen.
Business Finland tukee lisäksi yrityksen osaamisen lisäämistä esimerkiksi Innovaatiosetelillä, jonka avulla yritys voi ostaa ulkopuolista osaamista oman tuotekehityksensä tueksi. Suurin osa Business Finlandin rahoituksista soveltuukin ennen kaikkea kehitystyöhön, ja ne toimivat mainiosti osana isompaa yrityksen kasvun rahoituskokonaisuutta. Business Finlandin rahoitukset soveltuvat hyvin yrityksen kasvun alkuvaiheisiin, jossa ryhdytään suunnittelemaan, kehittämään ja testaamaan kasvua tukevia toimintamalleja.
Lue lisää Business Finlandista: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/

Kuinka valita omalle yritykselle sopiva rahoittaja?

Sopivaa rahoitusta harkitessa kannattaa keskustella ensin oman kirjanpitäjän kanssa. Hän tuntee yrityksen avainluvut sekä pystyy kertomaan, millaista rahoitusmahdollisuutta olisi numeroiden kannalta järkevintä lähteä selvittämään. Yrityksen kasvurahoituksen suunnittelu on tärkeä aloittaa hyvissä ajoin sekä suunnitella pidemmällä tähtäimellä – etenkin jos yrityksellä on suuria kasvusuunnitelmia, jotka tulevat vaatimaan investointeja myös tulevaisuudessa. Näin kasvun rahoitusmallit voidaan valita niin, etteivät ne sulje pois tulevaisuuden rahoitusmahdollisuuksia.
Rahoitusta valitessa on syytä kiinnittää huomiota tarvittavan rahoitussumman lisäksi rahoituksen kuluihin ja aikatauluun. Valitse aina rahoitus, jonka kulurakenne on järkevällä pohjalla, eikä syö näin pois kovalla työllä tehtyä kasvua. Joihinkin rahoituksiin liittyy raportointivelvoitteita, joista on tärkeää olla tietoinen ikävien yllätysten välttämiseksi. Pahimmillaan rahoitusta joudutaan palauttamaan, mikäli raportointivelvollisuuksia laiminlyödään. Rahoitusprosessit on tärkeä tuntea hyvin etenkin siinä vaiheessa, kun rahoitusta lähdetään konkreettisesti hakemaan.

 

 

Tilaa uusimmat jutut sähköpostiisi

Piditkö jutuista? Jaa myös muille ja käy tykkäämässä, kiitos!

Share on facebook
Share on print
Share on email

Lisää mielenkiintoista luettavaa

ajopäiväkirja

Ajopäiväkirja

Ajopäiväkirjan täyttäminen voi tuntua työläältä ja turhalta toimelta. Kuitenkin vain huolellisesti pidetyn ajopäiväkirjan avulla pystytään luotettavasti selvittämään verottajalle, kuinka suuri osa yrityksen autoilla tehdyistä ajoista on työajoa ja kuinka suuri osa yksityisajoa. Mikäli yritys ei pysty antamaan selvitystä pyydettäessä, verottaja

Lue lisää »
yrittäjän verkostot

Verkostoituminen

Verkostoituminen on tärkeää liiketoiminnassa ja tietenkin on tarpeen tuntea ihmisiä, erityisesti muita yrittäjiä. Heidän kanssaan voi laajentaa ja kehittää liiketoimintaansa. Heidän joukostaan voi löytää uusia yhteistyökumppaneita, tavoittaa uusia asiakkaita, kasvattaa yrityksen myyntiä ja tehostaa toimintaa. Keskusteluissa, tai vain kuuntelemalla, voi

Lue lisää »
kirjanpitäjän muuttunut toimenkuva

Kirjanpitäjän muuttunut toimenkuva

Tässä kollegan kirjoituksessa otetaan kantaa kirjanpitäjien toimenkuvan muuttumiseen. Yrittäjän palvelemisen sijaan, kirjanpitäjien aika kuluu viranomaisille kuuluvan työn tekemiseen korvauksetta. Kirjanpitäjä ei saa tehdä virheitä ja sanktiot on automatisoitu. Kirjanpitäjän työstä on tullut valvontaa viranomaisten lukuun.

Lue lisää »
Vieritä ylös