yrityksen kasvurahoitus
Share on facebook
Share on print
Share on email

Miten toteuttaa yrityksen kasvurahoitus?

Yrityksen kasvurahoitus pitää suunnitella hyvin, jolloin vähennetään kasvuprosessin taloudellista taakkaa, kun mahdolliset riskipaikat on huomioitu jo aikaisessa vaiheessa. Kokosimme tähän blogitekstiin erilaisia yrityksen kasvun rahoitusvaihtoehtoja.

Kerroimme aiemmassa blogitekstissämme erilaisista tavoista, joilla yritys voi lähteä kasvattamaan toimintaansa. Vaikka kestävä kasvu tapahtuu lähtökohtaisesti yrityksen omalla varallisuudella, tulee joskus eteen tilanteita, joissa kasvuun tarvitaan myös ulkopuolista rahoitusta. Sopivan rahoituksen valintaan vaikuttaa niin yrityksen kasvuvaihe, kokoluokka kuin kasvun tavoitekin. Usein suuremman kokoluokan yritysten on helpompi saada rahoitusta, mutta pientenkin yritysten kannattaa aktiivisesti hakea sopivaa rahoituskanavaa, mikäli valmiudet kasvuun ovat vahvat.

Pankkilaina tai Finnvera avuksi yrityksen kasvurahoitukseen

Yleisimmin tunnettuja rahoitusvaihtoehtoja ovat pankkilainat ja Finnveran tarjoama kasvurahoitus. Finnvera ja pankit eivät kilpaile keskenään rahoituksesta, vaan toimivat monessa tapauksessa toistensa tukena rahoitusmarkkinoilla. Usein yrityksen kasvurahoitus koostuukin useammasta rahoittajasta, joita voivat olla pankin ja Finnveran lisäksi myös muut tässä artikkelissa mainitut rahoitustahot. Näitä rahoitusvaihtoehtoja käytetään useimmiten konkreettisiin investointeihin ja kasvutoimenpiteiden toimeenpanoon.
Pankkilaina neuvotellaan aina omassa pankissa, ja sen ehdot vaihtelevat pankki- ja tapauskohtaisesti. Markkinoilla on tarjolla myös puhtaasti yrityslainoihin keskittyneitä pankkeja. Pankkilainan suhteen on tärkeää tutustua lainan ehtoihin tarkasti ennen lainapapereiden allekirjoittamista. Yrityslainojen korkojen suhteen ei nimittäin ole samanlaista sääntelyä tai korkokattoa kuin kuluttajille myönnettävissä lainoissa.
Pankkilaina ei kuitenkaan ole huono vaihtoehto silloin, kun muut rahoitusvaihtoehdot eivät sovellu yrityksen kasvusuunnitelmiin tai rahoitusta vaaditaan vain hetkellisesti kattamaan akuutit kulut, mutta se voidaan maksaa nopealla aikataululla pois. Yrityksen kannalta sopusuhtaisella korolla myönnetty laina voi hyvin auttaa akuuteimman kasvuvaiheen yli.

Finnvera tarjoaa takauksia ja lainoja

Finnveralla on useita valmiita kokonaisuuksia yrityksen kasvurahoittamiseen. Pk-takaus on luotu auttamaan yli kolme vuotta toimineiden pk-yritysten investoinneissa ja tuotekehitystarpeissa. Kyseessä on nimensä mukaisesti takaus, jota oma pankkisi hakee pankkilainan myöntämistä varten. Tilillesi tulevan rahasumman lainaa siis pankki, mutta Finnvera takaa pankkilainastasi 80 %, kuitenkin vähintään 10 000 € ja enintään 120 000 €. Aloittaville yrittäjille on luotu oma Alkutakaus-rahoitusmalli, joka toimii samaan tapaan kuin Pk-takaus, mutta hieman pienemmillä summilla.
Mikäli yrityksen kasvurahoituksen tarve on Pk-takauksen enimmäissummaa suurempi, voidaan harkita Finnvera-takausta, joka toimii samalla tavalla kuin Pk-takaus, mutta on tarkoitettu suuremmille summille. Tätä vaihtoehtoa voidaan käyttää myös yrityskauppojen rahoittamiseen. Takauksen suuruus määritellään tapauskohtaisesti, mutta se on yleensä 50 – 80 % lainan kokonaissummasta.
Finnvera myöntää takausten lisäksi myös varsinaisia lainoja. Tällainen on esimerkiksi Finnvera Kasvulaina. Kasvulainaa myönnetään merkittäviin kasvu- ja kansainvälistymishankkeisiin sekä yritysjärjestelyiden rahoittamiseen. Yrityksen omarahoitusosuus on 20 %, minkä lisäksi hankkeessa on oltava mukana muita rahoittajia, jotka kattavat vähintään 50 % rahoituksesta.

Millä perusteella Finnvera ja pankit myöntävät rahoitusta?

Mikäli kyseessä on takaus, jonka pankki hakee Finnveralta, arvioivat pankki ja Finnvera yhdessä yrityksen luottokelpoisuuden, kasvumahdollisuudet ja menestymistekijät. Kaiken keskiössä sekä Finnveralla että pankeilla on varmistaa, että rahoitusta hakeva yritys harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa ja sillä on mahdollisuus viedä hanke onnistuneesti loppuun asti. Tämä varmistetaan tutkimalla mm. yrityksen kassavirtaa ja taloudellisia raportteja.
Tarvittaessa lainalle vaaditaan vakuuksia tai henkilökohtainen takaus. Vaikka kasvurahoitus haetaan yritykselle, vaativat monet Finnveran ja pankkien rahoituksista, että yrittäjän henkilökohtainen talous on kunnossa. Tämä tarkoittaa sitä, että vastuuhenkilöiden luottotiedot ovat kunnossa, eikä vastuuhenkilön yritysyhteyksissä saa olla konkursseja tai henkilöitä, joilla on maksuhäiriöitä.
Tutustu Finnveran rahoitusten ehtoihin ja kuluihin tarkemmin: https://www.finnvera.fi/kasvu/investoinnit

Joukkorahoitus

Moni pankin tai Finnveran myöntämä rahoitus vaatii omarahoitusosuuden lisäksi muita rahoittajatahoja. Viime vuosina rahoitusmarkkinoille on syntynyt useita joukkorahoitusyhtiöitä, jotka tarjoavat tähän ratkaisua. Joukkorahoituspalvelut yhdistävät rahoittajat ja rahoituksen tarpeessa olevat yritykset. Kyse on vertaistalouden muodosta, jossa lainan osapuolet itse määrittävät lainalle hinnan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että neuvottelet suoraan sijoittajan kanssa siitä, millaisilla ehdoilla hän on valmis myöntämään yrityksellesi lainaa.
Joukkorahoituspalveluissa kyse ei välttämättä ole yhdestä sijoittajasta, vaan samaan rahoitukseen voi osallistua useampi henkilö. Joukkorahoitus voi olla hyvä vaihtoehto silloin, kun yrityksen kasvupotentiaali on varmalla pohjalla, mutta mahdollisuutta pankkilainaan ei jostain syystä ole. Etenkin viime vuosina pankkilainojen myöntämiskriteerit ovat tiukentuneet tasaisesti, mikä on saanut yritykset etsimään muita vaihtoehtoja investointien rahoittamiseen.

Enkelisijoittaja tai muu yksityinen rahoittaja tukemaan yrityksen kasvurahoitusta

Yritysmaailmassa on joukkorahoituksen lisäksi enkelisijoittajia sekä kasvurahoittajia, jotka tekevät bisnestä rahoittamalla kasvuvaiheessa olevia yrityksiä. Yrityksen kasvurahoittaminen on erityisen houkuttelevaa enkelisijoittajalle silloin, kun yrityksellä on innovaatio tai jokin muu asia, joka erottaa heidät selkeästi markkinoiden muista tekijöistä. Mikäli pystyt vaikuttamaan siihen, kuka yritykseesi sijoittaa, valitse henkilö, joka voi tuoda kasvuun vauhtia myös muun kuin rahan muodossa.
Monella sijoittajalla on valtavat verkostot sekä vahvaa tietotaitoa yritysten kasvusta. Usein kasvuyritysten kanssa työskennelleet rahoittajat ymmärtävät yrityksen kasvua nimenomaan arjen tasolla, minkä vuoksi he osaavat kulkea mentorina mukana matkassa paremmin verrattuna rahoittajaan, jolla tästä ei ole kokemusta. Enkelisijoittaja on usein pankkia, Finnveraa tai joukkorahoittajia vahvemmin mukana yrityksen kasvun prosessissa käytännön tasolla. Tästä kannattaa ottaa kaikki hyöty irti ja tehdä mahdollisimman vahva kasvu yhdessä.

TEKES eli Tekniikan Akateemiset ry

Tekesin eli Tekniikan Akateemiset ry:n rahoitusvaihtoehdot suuntautuvat pääasiassa haastaviin tutkimus- ja kehitysprojekteihin. Tekes rahoittaa voimakkaaseen kansainväliseen kasvuun tähtääviä yrityksiä, jotka luovat uutta teknologiaa tai toimintamalleja. Tekes tarjoaa erilaisia palveluita ja rahoitusratkaisuja teknologiayritysten eri vaiheisiin. Tekesin rahoitus soveltuu nimenomaan teknologia-alan yrityksille, jotka tähtäävät kansainvälistymiseen tai innovoivat jotain täysin uudenlaista tekniikkaa markkinoille.
Lue lisää Tekesin rahoitusmahdollisuuksista: https://www.tek.fi/fi/tyoelama/yrittaja/yrittajan-palvelutarjotin/tekes

Business Finland

Business Finland tarjoaa monipuolisesti rahoitusmahdollisuuksia erilaisiin tutkimus- ja tuotekehityshankkeisiin. Esimerkiksi Tutkimus- ja kehitysrahoitus on tarkoitettu vauhdittamaan tuotekehitysprosessia sekä uudistamaan tai kehittämään uusia tuotteita, palveluita, tuotannon menetelmiä tai liiketoimintamalleja. Business Finlandin tärkeisiin arvoihin kuuluu Tekesin tapaan kansainvälistymisen vauhdittaminen.
Business Finland tukee lisäksi yrityksen osaamisen lisäämistä esimerkiksi Innovaatiosetelillä, jonka avulla yritys voi ostaa ulkopuolista osaamista oman tuotekehityksensä tueksi. Suurin osa Business Finlandin rahoituksista soveltuukin ennen kaikkea kehitystyöhön, ja ne toimivat mainiosti osana isompaa yrityksen kasvun rahoituskokonaisuutta. Business Finlandin rahoitukset soveltuvat hyvin yrityksen kasvun alkuvaiheisiin, jossa ryhdytään suunnittelemaan, kehittämään ja testaamaan kasvua tukevia toimintamalleja.
Lue lisää Business Finlandista: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/

Kuinka valita omalle yritykselle sopiva rahoittaja?

Sopivaa rahoitusta harkitessa kannattaa keskustella ensin oman kirjanpitäjän kanssa. Hän tuntee yrityksen avainluvut sekä pystyy kertomaan, millaista rahoitusmahdollisuutta olisi numeroiden kannalta järkevintä lähteä selvittämään. Yrityksen kasvurahoituksen suunnittelu on tärkeä aloittaa hyvissä ajoin sekä suunnitella pidemmällä tähtäimellä – etenkin jos yrityksellä on suuria kasvusuunnitelmia, jotka tulevat vaatimaan investointeja myös tulevaisuudessa. Näin kasvun rahoitusmallit voidaan valita niin, etteivät ne sulje pois tulevaisuuden rahoitusmahdollisuuksia.
Rahoitusta valitessa on syytä kiinnittää huomiota tarvittavan rahoitussumman lisäksi rahoituksen kuluihin ja aikatauluun. Valitse aina rahoitus, jonka kulurakenne on järkevällä pohjalla, eikä syö näin pois kovalla työllä tehtyä kasvua. Joihinkin rahoituksiin liittyy raportointivelvoitteita, joista on tärkeää olla tietoinen ikävien yllätysten välttämiseksi. Pahimmillaan rahoitusta joudutaan palauttamaan, mikäli raportointivelvollisuuksia laiminlyödään. Rahoitusprosessit on tärkeä tuntea hyvin etenkin siinä vaiheessa, kun rahoitusta lähdetään konkreettisesti hakemaan.

 

 

Tilaa uusimmat jutut sähköpostiisi

Piditkö jutuista? Jaa myös muille ja käy tykkäämässä, kiitos!

Share on facebook
Share on print
Share on email

Lisää mielenkiintoista luettavaa

verovapaat henkiökuntaedut

Verovapaat henkilökuntaedut

Verovapaat henkilökuntaedut ovat pääsääntöisesti työnantajan palkansaajalle järjestämiä etuja, joiden avulla työnantaja voi edistää työntekijöiden työssä jaksamista ja parantaa heidän suorituskykyään. Henkilökuntaedut ovat tapa motivoida työntekijöitä ja lisätä viihtyvyyttä työpaikalla. Moni työnantaja kustantaa lakisääteisten työterveyshuollon ja työsuojelun lisäksi muitakin palveluita. Milloin

Lue lisää »
Johda itseäsi

Johda itseäsi – Yrittäjän työkyky ja itsensä kehittäminen

Takana pitkä talvi, kiireinen kevät ja lipsuva projekti? Seurauksena väsymys ja harmitus? Motivaatio kateissa? Löysin itseni tästä olotilasta, ja kun katson taaksepäin, kupsahdin ainakin näihin kuoppiin: Aikatauluttaminen ontuu, osatavoitteita ei mitattu ja mikä pahinta, pyrin jääräpäisesti maaliin, jonka olin kunnianhimoisesti

Lue lisää »
tilitoimistoyhteistyö

Tilitoimistoyhteistyö – Yrityksen taloushallinto, kirjanpito ja verotus

”Tilitoimisto on yrittäjän tärkein kumppani”. Miksi näin? Jotkut ajattelevat tilitoimistopalvelun olevan pakollinen kuluerä, ikävä asia, josta on pakko maksaa. Tilitoimiston palvelut kannattaa mieltää liiketoimintasi auttajaksi ja kirjanpitäjä neuvonantajaksi yrityksen koosta riippumatta. Hyvä tilitoimistoyhteistyö varmistaa, että saat neuvoja yrityksesi talouden suunnitteluun

Lue lisää »
Vieritä ylös