kuinka valita yritykselle sopiva kasvustrategia
Share on facebook
Share on linkedin
Share on print
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest

Kuinka valita yrityksen kasvustrategia?

Yritysten kasvusta ja kasvumahdollisuuksista puhutaan nykyään paljon, välillä jopa painostukseen asti. Pitäisi kasvaa ja kehittyä, mutta kuinka? Kaikki yritykset eivät kasva samalla tavalla, sillä yrityksen kasvustrategia tulee valita niin, että se tukee omaa liiketoimintaa ja tavoitteita. Myös erilaiset rahoitusmahdollisuudet vaikuttavat siihen, millaisella mallilla yrityksen on mahdollista kasvaa kannattavasti. Usein paras lopputulos syntyy, kun erilaisia kasvun keinoja yhdistetään luomalla niistä yritykselle sopiva kasvustrategia.

Markkinalähtöinen kasvu

Markkinalähtöinen kasvu sopii aloille, joissa on mahdollisuus erikoistua jonkin tietyn alan asiantuntijaksi. Erikoistuminen voi tapahtua esimerkiksi niin, että ryhdytään tarjoamaan hyvin rajattua tuotetta selkeästi rajatulle kohderyhmälle. Esimerkki tällaisesta tapauksesta on matkailualan yritys, joka tarjoaa vain ja ainoastaan golfaukseen keskittyviä pakettimatkoja. Tällöin erikoistutaan tarjoamaan parasta palvelua juuri tässä yhdessä asiassa. Kasvua voidaan lähteä tavoittelemaan joko asiantuntijastatuksen myötä lisääntyvällä kysynnällä tai nostamalla hintoja.

Toinen versio markkinalähtöisestä yrityksen kasvustrategiasta on se, että yritys erikoistuu jonkin tietyn palvelun tarjoamiseen, mutta tarjoaa sitä kaikille toimialoille. Esimerkki tästä on vaikkapa mainostoimisto, joka on erikoistunut tarjoamaan somemarkkinoinnin palveluita yrityksille näiden toimialasta riippumatta. Tässäkin korostuu asiantuntijuus ja erikoistuminen. Markkinalähtöinen kasvu on hyvä vaihtoehto esimerkiksi silloin, jos omaa toimintaa haluaa tehostaa ja yksinkertaistaa koskemaan rajatumpaa kokonaisuutta, jota on helpompi hallita ja jossa on helpompi erikoistua.

Palveluntarjonnan laajentaminen osana kasvustrategiaa

Edellisen kasvukeinon toinen ääripää on se, että yritys lähtee monipuolistamaan palveluitaan ja tarjoamaan alansa palveluita entistä laajemmin. Tällainen toimii esimerkiksi parturi-kampaamossa, jossa tarjottaviin palveluihin halutaan lisätä kosmetologin palvelut. Usein tällaisissa tilanteissa tulee eteen uusien yhteistyökumppanuuksien solmiminen, eri toimijoiden kanssa yhdistyminen ja verkostojen laajentaminen.

Erilaiset yritysostot ja yhdistymiset ovat erityisen hyvä tapa kasvaa etenkin silloin, kun tavoitteena on nimenomaan laajentaa yrityksen palveluntarjontaa. Yrityskauppojen ja yhdistymisten myötä kasvua tapahtuu kahden yrityksen asiakaskunnan yhdistyessä sekä pitkällä tähtäimellä myös palveluiden monipuolistuessa. Näin voidaan tarjota omille ja uusille markkinoille aiempaa enemmän palveluita. Toisinaan yritys voi myös ostaa kilpailijansa liiketoiminnan pois markkinoilta, jolloin oma asema alalla vahvistuu.

Maantieteellinen tai digitaalinen laajentaminen

Markkinoita voidaan lähteä kasvattamaan myös maantieteellisesti, jolloin yrityksen nykyisiä palveluita ryhdytään tarjoamaan nykyisiä maantieteellisiä rajoja laajemmalle. Tällöin asiantuntijuus ei ole niin suuressa roolissa kuin muissa markkinalähtöisen kasvun malleissa, sillä kasvu keskittyy tarjoamaan yrityksen olemassa olevia palveluita laajemmalle yleisölle. Tällöin on usein tiedossa, että myytävä tuote on todettu toimivaksi ja tiedetään, että sillä on kysyntää myös nykyisten markkinoiden ulkopuolella. Jos kysyntää ei vielä ole, täytyy pohtia, kuinka kysyntä saadaan luotoa ja vaatiiko tuote tai palvelu vielä hienosäätöä.
Kasvu voi olla, yrityksestä riippuen, myös digitaalista. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos aiemmin puhtaasti kivijalkaliikkeenä toiminut yritys päättää laajentaa toimintaansa verkkokauppaan. Usein maantieteelliseen tai digitaaliseen kasvuun liittyy uusien myyntikanavien kehittäminen. Näiden avulla yrityksen tuotteita ja palveluita voidaan tarjota suuremmalle yleisölle aiempaa tehokkaammin. Tässä kasvustrategiassa on tärkeää tarkastella myyntiprosesseja kokonaisuutena, jotta mahdolliset tuotannon pullonkaulat saadaan pois ja toiminta mahdollisimman jouhevaksi toimitusten osalta. Etenkin digitaaliset myyntikanavat luovat monipuolisia mahdollisuuksia kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Kannattavuus on osa kaikkea kasvua

On hyvä pitää mielessä, että kannattavuus on tärkeä osa kaikkea kasvua. Yritys on vakaalla pohjalla, kun se pystyy tekemään kasvunsa kannattavasti. Salamakasvu voi olla hetken huumassa huippua, mutta huipulta saatetaan tulla ryminällä alas, ellei kasvua ole toteutettu hallitusti ja kannattavasti.

Mikäli yritys ei tahdo lähteä tekemään kasvua erilaisten markkinalähtöisten tapojen kautta, on mahdollista luoda kasvua kannattavuuden tarkastelun avulla. Kannattavuutta voidaan parantaa esimerkiksi tehostamalla prosesseja, karsimalla kustannuksia ja ohjaamalla olemassa olevia resursseja mahdollisimman hyvin oikeaan paikkaan. Tässä mallissa myös tuotteistus ja tuotteiden hinnoittelu on tärkeässä osassa, sillä vanhentunut tai liian alhainen hinnoittelu on vain turhana jarruna kasvulle.

Kannattavuuden tarkasteluun keskittyvän kasvustrategian tavoitteena on usein tehostaa nykyistä toimintaa, jotta saadaan kasvatettua pääomaa tulevia investointeja varten. Usein tällainen malli toimiikin yrityksen kasvustrategian ensimmäisenä osana, luoden pohjaa tuleville kasvutoimenpiteille.

Omalla vai ulkopuolisella rahalla?

Yrityksen kasvu vaatii lähes poikkeuksetta rahaa. Kasvurahoitukseen löytyy nykyään paljon vaihtoehtoja aina pankkilainasta erilaisten organisaatioiden tukirahoituksiin. Jotkut suosivat pääomasijoittajia, kun taas jotkut säästävät, kunnes tarvittavat kasvurahat löytyvät yrityksen tililtä oman tuottavuuden kautta. Ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta siihen, millaisella rahoituksella yrityksen on tehokkainta kasvaa, sillä jokainen yritys on tässä asiassa yksilö. Jokaisen yrityksen tulisi kuitenkin pitkällä tähtäimellä tavoitella kestävää kasvua.

Kestävällä kasvulla tarkoitetaan sitä, että yritys kasvaa hallitusti omalla pääomalla. Usein hitaampi ja yrityksen omilla varoilla rahoitettu kasvu on nimittäin pitkällä tähtäimellä kannattavampaa kuin nopea velkarahalla tehty kasvupyrähdys. Lue lisää kannattavuudesta ja kasvusta: https://www.avaimet-menestykseen.fi/yrityksen-hyva-kannattavuus-on-avain-kestavaan-kasvuun.

Olipa valitsemasi yrityksen kasvustrategia mikä vain, on tärkeää, että koko organisaatio sitoutuu samaan kasvusuuntaan. Muutosvastarinta ja vastaan haraaminen ovat omiaan hidastamaan kasvua, kun taas yhteen hiileen puskeva tiimi voi tehdä ihmeitä. Muista myös seurata säännöllisesti valitsemiesi kasvutoimenpiteiden onnistumista. Kannattavuutta voi seurata kätevästi esimerkiksi kassavirtalaskelman avulla, ja myös muille toimenpiteille on tärkeää luoda konkreettiset mittarit. Kirjanpitäjä on usein yrittäjän paras apu tässä asiassa.

Vaikka kasvustrategioiden miettiminen voi joskus tuntua turhauttavalta, ovat ne ratkaisevassa osassa yrityksen tulevaisuuden ja jatkuvuuden kannalta. Ensisijaisen kasvustrategian lisäksi on hyvä miettiä erilaisia skenaarioita ja sitä, kuinka niihin varaudutaan. Joskus kasvu kestää odotettua kauemmin ja joskus taas osutaan oikeaan markkinarakoon niin, että lähdetään vauhdilla nousukiitoon. Hyvin suunniteltu ja eri skenaariot huomioiva kasvustrategia varmistaa, että yrityksen kasvu sujuu hallitusti ja kannattavasti – tarjoten pitkän aikavälin hyötyä, pysyvyyttä sekä pohjaa myös tulevaisuuden kasvutavoitteille.

Lataa heti PIKAOPAS MENESTYKSEEN

Opas auttaa sinua kehittämään osaamistasi liiketoiminnan hoitamisessa tuloksellisempaan suuntaan.

Tilaa uusimmat jutut sähköpostiisi

Haluatko tietää lisää?

Olemme koonneet lukijoidemme suosituimmat kysymykset vastauksineen yksiin kansiin käteväksi vinkkivihkoksi!

Piditkö jutuista? Jaa myös muille ja käy tykkäämässä, kiitos!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Lisää mielenkiintoista luettavaa

intoa työhön

Intoa työhön

Alkaako sinun vuotesi innostuneesti? Puhkut intoa työhön? Ehkä et ole oikein toipunut vielä edellisenkään vuoden uurastuksesta? Oletko jaksanut tehdä suunnitelmia? Tai ehkä et ole suunnittelevaa tyyppiä, elät enemmänkin päivä kerrallaan. Jokaiseen työhön, myös yrittäjän arkeen, kuuluu vähemmän innostavia tehtäviä ja

Lue lisää »
sopimus

Hallitsetko yrityksen sopimusasiat?

Yrityksen sopimusasiat unohtuvat tai sopimusten tekoa lykätään, koska niille ei tunnu olevan tarvetta tai sopimuspaperit koetaan vaikeiksi. Sopimukset ovat tärkeitä yritykselle, koska ne määrittävät yhteistyön sisällön ja turvaavat yrityksen etuja. Sopimukset ovat riskienhallintaa vakuutuksien ohella, koska niiden avulla voidaan minimoida

Lue lisää »
ajopäiväkirja

Ajopäiväkirja

Ajopäiväkirjan täyttäminen voi tuntua työläältä ja turhalta toimelta. Kuitenkin vain huolellisesti pidetyn ajopäiväkirjan avulla pystytään luotettavasti selvittämään verottajalle, kuinka suuri osa yrityksen autoilla tehdyistä ajoista on työajoa ja kuinka suuri osa yksityisajoa. Mikäli yritys ei pysty antamaan selvitystä pyydettäessä, verottaja

Lue lisää »
Vieritä ylös